Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Fant nye frontkjempere

I sommer har UiBs Kaprolat-prosjekt funnet 10 nye levninger av norske frontkjempere. Her kan du se bilder fra arbeidet.

Hovedinnhold

- I juli fant vi levninger av 10 norske frontkjemper, og totalt er vi nå oppe i funn av mellom 30 og 40 individer, forteller Kai Krüger, prosjektansvarlig ved det juridiske fakultet. 

- Regner man med funn som er gjort av partnere før komitéen startet sitt arbeid, kan et realistisk anslag ligge i størrelsesorden 60 individer, legger Krüger til, og sier dette er et antall komiteen er fornøyd med.

17-19 år gamle gutter

Kaprolat-komitéen ved Universitetet i Bergen (Det juridiske fakultet) har som formål å lokalisere og identifisere levninger i russisk Karelen, der en avdeling norske frivillige SS frontkjempere i juni 1944 ble nedkjempet i kamp med sovjetiske styrker under fremrykning.

Flesteparten av de norske frontkjemperne var i alderen 17 til 19 år, og totalt var det omlag 100 av dem.

Her kan du lese mer om Kaprolat-prosjektet i en artikkel i På Høyden fra 2008.

Massiv artilleriild

Arbeidet har vært vanskelig, fordi de falne soldatene stort sett ble utsatt for massiv artilleriild. Dette har gjort at funnene er spredt over store områder. Store deler av leteområdet er også myrlendt og vanskelig tilgjengelig, ifølge Krüger.

Levningene ligger ikke lenger åpent og synlig, men 20-40 cm under bakkenivå. Søkene er derfor innrettet på avdekning av metallgjenstander i skogbunnen så som uniformsknapper, beltespenner og andre objekter som kan gi indikasjon på skjelettrester.

Funnene GPS-registreres og fraktes ut av området til St.Petersburg. Her fortsetter den videre DNA-identifiseringen.

Fakta/ Kaprolatkomiteen:

* Består av Stein Ugelvik Larsen, professor emeritus ved Institutt for sammenlignende politikk, Kai Krüger, professor ved Det juridiske fakultet, Inge Morild, professor ved Gades institutt og Stian Hamre, stipendiat ved Senter for middelalderstudier. Teamet er dermed sterkt tverrfaglig, med en statsviter, ein jurist, ein rettsmedisiner og ein osteolog.

* Komiteen sitt arbeid har fått finansiell støtte frå Utenriksdepartementet.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.