Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet

Jebsen gir millioner til MS-forskning

Tirsdag 28.09.2010 åpnet K.G. Jebsen senter for MS-forskning ved UiB. – En gledes dag, sa Aud Jebsen etter at det første av flere Jebsen-sentre hadde fått sin offisielle start.

Hovedinnhold

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bare vært i drift i et drøyt halvår, når det første senteret åpnet. Fire millioner kroner over fire år skal senteret få fra formuen som ble donert av Aud Jebsen for snart to år siden. Hun er enke etter skipsreder Kristian Gerhard Jebsen som gikk bort i 2004.

I alt vil senteret disponere rundt 10 millioner kroner årlig, når midlene fra samarbeidspartnerne Universitetet i Bergen, Helse Vest, Haukeland universitetsjukehus og MS-foreningen er inkludert.

– Det var gledelig å nå til topps i konkurransen, men min neste tanke var jo at dette forplikter, sa Kjell-Morten Myhr og høstet latter fra salen. Myhr er professor II ved Institutt for klinisk medisin, og skal lede forskningen ved MS-senteret. 

MS-gåten

Utfordringen blir å finne MS-spesifikke markører med utgangspunkt i ryggmargsvæsken, slik at sykdommen kan oppdages og behandles tidlig. Man kjenner ikke årsakene til MS. Men man vet at vitamin D beskytter, at man har noe økt risiko for MS dersom man har hatt kyssesyken, røyker eller hvis det er MS i familien.

– Vi skal forske videre på proteinene som vi finner i ryggmargsvæsken, for å se om de kan hjelpe med å si mer om årsakene til MS, sier Myhr.

Dekana Nina Langeland ved Det medisinsk-odontologiske fakultet var en av flere som takket for midlene fra Jebsen-familien.

– Tusen takk for utrolig verdifulle midler, sa Langeland.

En glede for familien

Tirsdag var en gledens dag også for familien Jebsen.

– Min far var alltid opptatt av det akademiske, og hungrig etter ny kunnskap. Vi hadde en diskusjon i familien om hvordan vi kunne gi noe tilbake til samfunnet, og bestemte oss for å donere midler til forskning, sa Hans Peter Jebsen, styreleder i stiftelsen.

Aud Jebsen var selv til stede under åpningen. Hun var initiativtager og donator til stiftelsen, som hun har etablert sammen med sine tre sønner.

– Det er veldig hyggelig å kunne åpne det første senteret. En gledens dag, oppsummerer hun etter åpningen.

Hun forteller at et familiemedlem var rammet av MS, og at hun derfor kjenner til sykdomsforløpet. Men at det ble akkurat MS-forskning som nådde til topps i konkurransen om å bli det første Jebsen-senteret, har ingen sammenheng med familiens nærhet til sykdommen. Her er det faglige kriterier som er lagt til grunn, forsikrer forretningsfører for stiftelsen, Kåre Rommetveit.

Men det er ikke like tilfeldig at midlene går til forskning innen nevrologi, og i hvert fall ikke at det første senteret legges til Vestlandets hovedstad.

– Vi har hatt noen nevrologiske sykdommer i familien, men vi åpner det første senteret her også fordi vi er fra Bergen, understreker Aud Jebsen.

Flere sentre vurderes

Stiftelsen K. G. Jebsen vurderer nå flere søknader om å bli de neste medisinske forskningssentrene som stiftelsen skal opprette.

– Dette er den første av en serie hyggelige begivenheter, sier Kåre Rommetveit. Mer vil han ikke røpe om de fremtidige bevilgningene.

I alt disponerer stiftelsen verdier for 900 millioner kroner, og midlene skal doneres til de beste forskningsmiljøene i hele Norge. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.

Fakta/ Multippel sklerose (MS)

  • Immunbetennelsessykdom som rammer sentralnervesystemet, det vil si hjerne og ryggmarg.
  • Det er gjerne unge mennesker som blir syke, ofte rundt 30-års alderen.
  • Sykdommen fører til en skade av myelin (nerveisolasjonen) og akson (nervetråden).
  • De vanligste symptomene er nedsatt førlighet, dårlig syn, lammelser og koordinasjonsvansker.

Saken ble opprinnelig publisert 29.09.2010.