Hjem

CALENDARS-prosjektet

Hovedinnhold

logo

CALENDARS er et ERC Starting Grant-prosjekt ledet av Dr. Scott Bremer ved Senter for vitenskapsteori. I prosjektet forskes det på hvordan raske sesongvariasjoner påvirker ulike institusjoner i samfunnet og hvordan vi kan tilpasse oss endringer i klimaet på nye måter. Mer informasjon og oppdateringer finnes på våre engelske sider.

 

Feltnotater
En traktor med vedkutter, tre og blå himmel i bakgrunnen, snø på bakken

Å gjøre hagene 'grønne'

Jeg er interessert i hvordan skiftende årstider påvirker arbeidet i Arboretet og om det er noen endringer i hvordan faggrupper som jobber der relaterer seg til årstidene.

Feltnotater
garden

‘Bio’-diversitet i Arboretet

Dr. Scott Bremer gjør for tiden feltarbeid i Arboretet som del av CALENDARS-prosjektet. Her skriver han om sine erfaringer så langt.

Eksterne forskning
Children's illustrations

The CALENDARS project and adapting to seasonality

Med Dr. Scott Bremer ønsker vi å utforske hvordan Universitetshagene tilpasser seg klimatiske og sosiokulturelle endringer i årstidene.

Folkeforsking
A woman, a man and a cake with a candle shaped as the number 3

Folkeforskingsprosjekt på 3. plass i stor kåring

Prosjektet Meet je Stad (Mål byen din), som er tilknytt to forskingsprosjekt ved UiB, har blitt kåra til det 3. mest berekraftige nederlandske initiativet.

Forskningsdagene
bilde av en posterstittel

Bergens årstider – fortid, nåtid, framtid

SVTs forskere på prosjektet CALENDARS stiller med stand om Bergens årstider og primstaven på årets Forskningstorg.

For mer informasjon og oppdateringer, se våre engelske prosjektsider.