Hjem

CALENDARS-prosjektet

Hovedinnhold

logo

CALENDARS er et ERC-finansiert prosjekt som studerer endringer i årstidsrytmenes mønstre gjennom året og implikasjonene dette har for hvordan samfunn og individer tilpasser seg endringer og variasjoner i årstider.

-> Mer informasjon og oppdateringer finnes på våre engelske sider.

Feltnotater
A person in yellow and orange among trees, both standing up and having been cut down

I harmoni med årstidene

I dette sjette blogginnlegget fra feltarbeidet sitt i Universitetshagene skriver Scott Bremer om de ulike årstidenes melodier.

Feltnotater
A small stripe of water surrounded by moss and other forest greenery

Årer av blå infrastruktur

Dette er det femte blogginnlegget fra forsker Scott Bremer fra hans feltarbeid i Universitetshagene. I innlegget beskriver han hagenes rørsystem, drenering og vannveier som deres blodomomløp.

Feltnotater
From the unversity gardens, trees

Å måle tid i Arboretet

I sitt fjerde blogginnlegg fra feltarbeidet i Universitetshagene skriver forsker Scott Bremer om hvordan tid blir markert i terrenget og i hagene.

Feltnotater
Ramsløk

Vår er ramsløk, men er det noen som spiser det?

Dette blogginnlegget om ramsløk er det tredje fra UiB-forsker Scott Bremer som gjør feltarbeid i Universitetshagene.

Feltnotater
En traktor med vedkutter, tre og blå himmel i bakgrunnen, snø på bakken

Å gjøre hagene 'grønne'

I dette andre blogginnlegget fra Scott Bremers feltarbeid i Universitetshagene skriver han om hvordan skiftende årstider påvirker arbeidet i Arboretet.

For mer informasjon og oppdateringer, se våre engelske prosjektsider.