Hjem

CALENDARS-prosjektet

Hovedinnhold

logo

CALENDARS er et ERC-finansiert prosjekt som studerer endringer i årstidsrytmenes mønstre gjennom året og implikasjonene dette har for hvordan samfunn og individer tilpasser seg endringer og variasjoner i årstider.

-> Mer informasjon og oppdateringer finnes på våre engelske sider.

Blogginnlegg
Pencil drawings of foliage and mushrooms in black on white paper

Arboretets primstav: utskjæring av årstidsmarkører

Det syvende blogginnlegget tilknyttet Scott Bremers feltarbeid i Universitetshagene omhandler en primstav-workshop med gartnere og forskere fra Arboretet i november 2022.

Feltnotater
A person in yellow and orange among trees, both standing up and having been cut down

I harmoni med årstidene

I dette sjette blogginnlegget fra feltarbeidet sitt i Universitetshagene skriver Scott Bremer om de ulike årstidenes melodier.

Feltnotater
A small stripe of water surrounded by moss and other forest greenery

Årer av blå infrastruktur

Dette er det femte blogginnlegget fra forsker Scott Bremer fra hans feltarbeid i Universitetshagene. I innlegget beskriver han hagenes rørsystem, drenering og vannveier som deres blodomomløp.

For mer informasjon og oppdateringer, se våre engelske prosjektsider.