Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Dikotisk lytting mot hørselshallusinasjoner

Bergen fMRI gruppen tester i disse dager ut en applikasjon som skal trene schizofrene og hørselshallusinerte til å blokkere indre stemmer.

Hovedinnhold

Kenneth Hugdahl og Bergen fMRI gruppe undersøker hørselshallusinasjoner hos personer med schizofreni, og ved hjelp av MR undersøkelser måler de blodgjennomstrømmingen i hjernen.

Funn så langt viser at personer med schizofreni har færre nerveceller i områder som har med stemmehøring, eller såkalt nervestøy å gjøre – enn hos kontrollpersoner. De indre stemmene er forstyrrende og blokkerer for lyder utenfra, og gjør det vanskelig å konsentrere seg. Men ved hjelp av en lytteapplikasjon til Iphonen, tror forskningsgruppen det er mulig å trene opp oppmerksomheten. Ved å sette på forskjellige lyder på hvert øre, skal pasientene trene seg til å ignorere lyder i det ene øret, og konsentrere seg om lyder i det andre øret.

Det var stipendiat Josef Bless i Kenneth Hugdahls forskergruppe som kom opp med ideen om å utvikle en applikasjon til iPhone, basert på en metode som er vært brukt i forskergruppen i flere år.

Mer om denne saken:

Dagsrevyen 26.4.12

Dagens medisin 4.1.12

På Høyden 15.12.11

Aftenposten 5. 6 11

 

 

Andre saker fra Bergen fMRI gruppe:

Bergen fMRI gruppe i PNAS