Home
Center for Neuropsychiatric Disorders

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Dikotisk lytting mot hørselshallusinasjoner

Bergen fMRI gruppen tester i disse dager ut en applikasjon som skal trene schizofrene og hørselshallusinerte til å blokkere indre stemmer.

Main content

Kenneth Hugdahl og Bergen fMRI gruppe undersøker hørselshallusinasjoner hos personer med schizofreni, og ved hjelp av MR undersøkelser måler de blodgjennomstrømmingen i hjernen.

Funn så langt viser at personer med schizofreni har færre nerveceller i områder som har med stemmehøring, eller såkalt nervestøy å gjøre – enn hos kontrollpersoner. De indre stemmene er forstyrrende og blokkerer for lyder utenfra, og gjør det vanskelig å konsentrere seg. Men ved hjelp av en lytteapplikasjon til Iphonen, tror forskningsgruppen det er mulig å trene opp oppmerksomheten. Ved å sette på forskjellige lyder på hvert øre, skal pasientene trene seg til å ignorere lyder i det ene øret, og konsentrere seg om lyder i det andre øret.

Det var stipendiat Josef Bless i Kenneth Hugdahls forskergruppe som kom opp med ideen om å utvikle en applikasjon til iPhone, basert på en metode som er vært brukt i forskergruppen i flere år.

Mer om denne saken:

Dagsrevyen 26.4.12

Dagens medisin 4.1.12

På Høyden 15.12.11

Aftenposten 5. 6 11

 

 

Andre saker fra Bergen fMRI gruppe:

Bergen fMRI gruppe i PNAS