Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Forskningsstipend

Stipend fra Peder Sather Center

Lundervold har fått et stipend fra Peder Sather Center. Målet er å styrke forskningssamarbeidet med professor Steve Hinshaw ved UC Berkeley.

Hovedinnhold

Fokus for prosjektet vil være ADHD i ulike aldersgrupper, og vil være basert på data som allerede er samlet inn: Data fra "Berkeley Girls with ADHD Longitudinal Study(BGALS) og "The Multimodal Treatment Study of Children with ADHD(MTA)" vil bli gjort tilgjengelig av Professor Hinshaw, og Lundervold er ansvarlig for å gjøre data tilgjengelig fra "Barn i Bergen-studien" og "ADHD-prosjektet med voksne" som er en del av K.G. Jebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser.


Målet er å bidra med ny kunnskap knyttet til karakteristikker, risiko og resiliensfaktorer av utviklingsforløp av personer med høy belastning på symptomer assosiert med ADHD.

Følgende delprosjekter vil bli utviklet:

1. En samlokalisering av symptomer assosiert med ADHD og internaliserte lidelser - betydningen av kjønn
2. Kognitive egenskaper knyttet til ADHD symptomer. Innvirkning på funksjon i ungdomsårene og voksen alder.
3. Prediktorer og formidlere av langsiktig risiko og resiliens.