Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Nyhet

Det første kurset i MiND H2020 fullført

Fra 28. september til 9. oktober var KGJN vert for det første forskerkurset i det nye H2020-finansierte prosjektet "MiND". Prosjektet fokuserer på ADHD og autisme (ASD).

Neste
IGSIN course participants at Mount Ulriken
Hiking was part of the social program for the MiND students
Foto/ill.:
Jan Haavik
1/2
Hiking in rain
Foto/ill.:
A taste of the Bergen rain
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

MiND kurset var organisert som del av et årlig kurs på UiBs forskerskole IGSIN (International Graduate School in Integrated Neurosciences). Det høyst interdisiplinære IGSIN kurset ble i år toppet med foredrag fra partnere i MiND nettverket, med spesielt fokus på kliniske aspekter, genetikk, biomarkører og modellsystemer med særlig relevans for ADHD og ASD.

De 15 MiND PhD studentene har nylig blitt rekruttert fra mange ulike land og deltok på forelesninger og demonstrasjoner sammen med ti andre PhD studenter fra ulike land. Det var også et innholdsrikt sosialt program med aktiviteter i historiske omgivelser og i fjellene som omkranser byen. Som man ser fra bildene var også MiND partner, Will Norton fra Universitetet i Leicester, ivrig deltaker i sportslige aktiviteter som foregikk i en blanding av solskinn og regn.

 

Av Rune Kleppe og Jan Haavik (senterleder og partner i MiND)