Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Forskningsgruppe

Neuroimaging Group

Hovedinnhold

Nevroimaging gruppen er del av Bergen fMRI gruppe. Vi jobber først og fremst med elektroencefalografi (EEG) og funksjonell magnetresosnans (fMRI) for å forstå hjerne funksjonen til friske personer og pasienter med attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) og Tourette syndrom. Vi undersøker både voksne og barn på vårt laboratorie, ved å bruke mål på hjernens elektriske aktivitet og hemodynamiske endringer under enkle ytelsestester. I tillegg prøver me å finne relasjoner mellom nevropsykologisk funksjon og genetiske data ved hjelp av imaging data.