Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Forskningsgruppe

C-CNS

Hovedinnhold

Forskningsgruppen for klinisk kognitiv nevrovitenskap (C-CNS) arbeider med nevropsykologiske karakteristika ved normal funksjon og ulike nevropsykiatriske tilstander (ADHD, autisme og andre utviklingsforstyrrelser, depresjon og degenerative sykdommer). En nevropsykologisk undersøkelse omfatter tester, spørreskjema og intervju for kartlegging av kognitiv så vel som sensorisk-motorisk, emosjonell og sosial funksjon. Resultater fra en slik kartlegging relateres til hjernen ut i fra allerede etablert kunnskap, men forskning gir mulighet til å etterprøve og gi ny kunnskap gjennom et flerfaglig samarbeid med eksperter innen klinisk medisin, nevrovitenskap, genetikk og matematikk.