Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Nyhetsarkiv for Senter for nevropsykiatrisk forskning

Forskere fra UiB tilbakeviser tidligere funn fra omstridt amerikasnk studie
EKKO på NRK har laget en serie om ADHD. Hør de ulike episodene her - om ulikheter i ADHD, hvordan leve med ADHD og spørsmål til forskere fra publikum.
Kandidaten vil forsvare avhandlingen “Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities”
Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities
Maj-Britt Posserud har mottatt Lifewatch Award 2017 for sitt arbeid med forskning på autismesykdommer.
Brukermedvirkning er med å sikre kvaliteten på forskningen.
Flere med ADHD har ofte søvnproblemer i tillegg.
Kan det vi spiser påvirke risikoen for å få ADHD? En ny studie viser at personer med ADHD har lavere nivå av enkelte vitaminer.
Avhandlingens tittel: “Genetic susceptibility across neuropsychiatric disorders - genome-wide, candidate gene and interaction analyses”
Psykolog Tine Nordgreen er prosjektleder for et nasjonalt fyrtårnprosjekt som nylig fikk støtte fra Norges forskningsråd.
Barn av mødre med sykdommer som leddgikt eller astma har mellom 20 og 80 prosent økt risiko for ADHD. Det viser en ny studie fra Universitetet i Bergen.
KGJN og ADHD-prosjektet er med på et nytt samarbeidsprosjekt i EU!
Elisabeth Landaas diskuterte psykiatrisk genetikk på litteraturhuset.
Ved å se på hjernecellene til pasienter med bipolar lidelse, kan en se om litiumbehandling vil ha effekt. Det viser ny forskning som nylig ble publisert i Nature.
En nyhetssak på NRK Hordaland tar for seg ADHD hos voksne. Artikkelen nevner også et prøveprosjekt på ikke-medikamentell behandling som Anne Halmøy (overlege med bistilling på KGJN) leder. Hensikten er å gi pasientene flere redskaper for å redusere symptomer og håndtere dem bedre.
Fra 28. september til 9. oktober var KGJN vert for det første forskerkurset i det nye H2020-finansierte prosjektet "MiND". Prosjektet fokuserer på ADHD og autisme (ASD).
Ansatte og studenter ved KGJN møttes til et heldagssymposium på Hotel Terminus for presentasjon av forskningen ved senteret og sosialt samvær. Det var et vellykket møte med mange deltagere, mye interessante forskningsresulteter og sosiale morsomheter.

Sider