Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Nyhetsarkiv for Senter for nevropsykiatrisk forskning

Maj-Britt Posserud har mottatt Lifewatch Award 2017 for sitt arbeid med forskning på autismesykdommer.
Brukermedvirkning er med å sikre kvaliteten på forskningen.
Flere med ADHD har ofte søvnproblemer i tillegg.
Kan det vi spiser påvirke risikoen for å få ADHD? En ny studie viser at personer med ADHD har lavere nivå av enkelte vitaminer.
Psykolog Tine Nordgreen er prosjektleder for et nasjonalt fyrtårnprosjekt som nylig fikk støtte fra Norges forskningsråd.
Barn av mødre med sykdommer som leddgikt eller astma har mellom 20 og 80 prosent økt risiko for ADHD. Det viser en ny studie fra Universitetet i Bergen.
KGJN og ADHD-prosjektet er med på et nytt samarbeidsprosjekt i EU!
Elisabeth Landaas diskuterte psykiatrisk genetikk på litteraturhuset.
Ved å se på hjernecellene til pasienter med bipolar lidelse, kan en se om litiumbehandling vil ha effekt. Det viser ny forskning som nylig ble publisert i Nature.
En nyhetssak på NRK Hordaland tar for seg ADHD hos voksne. Artikkelen nevner også et prøveprosjekt på ikke-medikamentell behandling som Anne Halmøy (overlege med bistilling på KGJN) leder. Hensikten er å gi pasientene flere redskaper for å redusere symptomer og håndtere dem bedre.
Fra 28. september til 9. oktober var KGJN vert for det første forskerkurset i det nye H2020-finansierte prosjektet "MiND". Prosjektet fokuserer på ADHD og autisme (ASD).
Ansatte og studenter ved KGJN møttes til et heldagssymposium på Hotel Terminus for presentasjon av forskningen ved senteret og sosialt samvær. Det var et vellykket møte med mange deltagere, mye interessante forskningsresulteter og sosiale morsomheter.
Forskere fra senteret og Helse Bergen, Anne Halmøy og Berit Skretting Solberg var i Bergens Tidende angående en artikkel (23. juni) om Liv Sommerfelt og ADHD hos voksne.
Den prestigetunge journalen New England Journal of Medicine (NEJM) kårer hvert år de viktigste artiklene innenfor ulike medisinske disipliner. 10-på-topp listen for psykiatri var gledelige nyheter for KGJN.
Vi gratulerer Birgitte Berentsen med vel overstått disputas! Hun disputerte fredag 28. november 2014 med avhandlingen: «The microRNA contribution to synaptic efficacy and plasticity in the dentate gyrus»! Birgitte tok sin doktorgrad i prof. Bramhams forskningsgruppe ved Institutt for biomedisin og KGJN, med Clive Bramham som hovedveileder og Karin Wibrand som biveileder.
Clive Bramhams forskningsgruppe har funnet en ny bit i puslespillet på hukommelse. Arbeidet er nettopp publisert i Cell Reports.
København var vertsby for årets verdenskongress på psykiatrisk genetikk og flere forskere ved KGJN var tilstede og holdt presentasjoner.

Sider