Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Nyhetsarkiv for Senter for nevropsykiatrisk forskning

Bergen fMRI gruppen tester i disse dager ut en applikasjon som skal trene schizofrene og hørselshallusinerte til å blokkere indre stemmer.
I mars arrangerte KGJebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser et minisymposium for sine forskningsgrupper.
For tidlig fødte har opp til fem ganger høyere risiko for å få ADHD som voksne enn andre. Forskere finner også sammenheng mellom voksen-ADHD og hareskår, og hvis mor har epilepsi.
25. november arrangerte NevroNor konferansen "Future visions in Neuroscience" på Gardermoen.
Forskergruppen til Aurora Martinez har fått stipend på to millioner kroner fra Novo Seeds. Dette åpner muligheten for opprettelse av eget firma, og utvikle nye medisiner mot genetiske sykdommer.
Elisabeth Landaas ble i juni tildelt Dag Neckelmann sin pris i forbindelse med "Bergen Bipolar meeting".
I mai arrangerte ADHDgruppen ved KGJ senteret, IMpACT møte i Bergen. Dette markerte åpningen av KGJebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser.
Når vi gjør en rutinefeil, forsøker hjernen automatisk å korrigere.
Barna til kvinner med en genetisk betinget defekt i produksjonen av serotonin har økt risko for AD/HD og andre psykiske lidelser.
Genfeil kan være en årsak til hyperaktivitet. Noen har begynt å lete.

Sider