Hjem

Bøyen Gabriel - introduksjon

Lærere bruker gratis klimadata i undervisningen

Hver tredje time døgnet rundt leverer målestasjonen Gabriel vann- og værdata som fritt kan brukes i undervisningen.

Hovedinnhold

Bøyen Gabriel er en målestasjon som flyter midt i Store Lungegårdsvannet i Bergen. Hver tredje time døgnet rundt senkes et avansert måleinstrument automatisk ned i vannsøylen for å samle inn data.

Måledataene er koplet til oppgaver i matematikk, naturfag, teknologi og forskningslære. I tillegg til geofag som er tilpasset læreplanen i den videregående skolen. Klimaforskere ved Universitetet i Bergen har utarbeidet et eget undervisningsopplegg som kan benyttes gratis av skoler over hele landet.

Lektor Anne Bjørnestad ved Amalie Skram videregående skole i Bergen har utforsket mulighetene:

Ekte data - lærererfaringer

Producer:
Asbjørn Leirvåg

Gabriel har vært utplassert i Store Lungegårdsvann siden juni 2015, og måler forskjellige egenskaper i luften og vannet - såkalte parametre:

  • Lufttemperatur
  • Vindstyrke
  • Lufttrykk
  • Vanntemperatur
  • Saltinnholdet i vannet
  • Oksygenkonsentrasjon
  • Turbiditet - uklarheten i vannet

Elevene laster inn dataene i sin egen PC. Så kan dataene brukes til å svare på ulike oppgaver:

- Hvor lang tid tar det å varme opp sjøvannet om våren?

- Hvor i dypet er vannet saltest og hvor er det kaldest?

- Finn middelverdi av temperatur og saltholdighet i hele vannsøylen? Hvordan er saltholdigheten i Store Lungegårdsvann sammenlignet med det som er vanlig i havet generelt?

Her forteller to elever ved Amalie Skram hvordan det var å jobbe med dataene:

Ekte data

Producer:
Asbjørn Leirvåg

Målestasjonen Gabriel er en av datakildene som er brukt i prosjektet. Elevene får også jobbe med oppgaver som bruker andre klimadata - både lokale og globale.

Elevene kan også jobbe med CO2-data, isdata fra Arktis, eller El-Niño-data fra Stillehavet.

Her kan du se noen eksempler på elevarbeider som er utarbeidet i forbindelse med Gabriel-prosjektet:

Ekte data – realfagsoppgaver med tall fra naturen