Hjem
Poster klimaregnskapet

Klimaregnskapet: debatt på Arctic Frontiers

I samarbeid med Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret og Nordlys inviterte Arctic Frontiers til debatt om klimaregnskapet. Se opptak av debatten her.

Hovedinnhold

 

En verden i vekst trenger stadig mer energi. Frem mot 2040 vil energibehovet øke med nesten 30 prosent. Norsk økonomi har i et halvt århundre vært avhengig av inntekter fra petroleum og offshore-industrien. Inntekter fra petroleumssektoren har lagt grunnlaget for et svært raust velferdssamfunn. Enda finnes det enorme ressurser under den norske havbunnen. Samtidig er vi del av en verden som må kutte drastisk i fossile utslipp. 

Gjennom Paris-avtalen har vi forpliktet oss til å kutte klima- gassutslipp med 40 % innen 2030. Er det riktig av Norge å stanse utvinning av petroleum i en tid der verdens sterkt etterspør mer energi? Stemmer det egentlig at norsk gass har positive klimaeffekter fordi det erstatter mer forurensende kull? Hva skal Norge eventuelt leve av uten oljeproduksjon?

I samarbeid med Bjerknessenteret og Nordlys inviterer Arctic Frontiers til debatt om klimaregnskapet. 

Ordstyrer: Skjalg Fjellheim, politisk redaktør, Nordlys

Panel: 

Terje Søviknes, olje- og energiminister, Olje- og energidepartementet (Norge)

Therese Hugstmyr Woie, sentralstyremedlem, Natur og Ungdom

Toril Inga Røe Utvik, leder for Arctic Unit, Statoil

Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret 

Cathrine Hagem, forsker på klimaøkonomi, Statistisk sentralbyrå - SSB