Hjem
Klima og energiomstilling
Klima og energiomstilling

Karbonfangst, lagring og bruk av CO2

CO2 er både et problem og en ressurs som kan brukes, for eksempel som utgangspunkt for nye materialer.

Hovedinnhold

Bruk av CO2

Dagens samfunn er avhengig av karbonbaserte polymerer fra petroleumsindustrien som materialer. Syntetiske polymerer anvendes som råstoff i gummi, fibrer, lim, maling og lakk.

En lovende tilnærming er å bruke CO2 som et startmateriale for polymerproduksjon. Ved Kjemisk institutt arbeides det med design av spesialiserte katalytiske systemer for produksjon av bærekraftige polymerer.

CCS - Karbonfangst og lagring

Realisering av karbonfangst og lagring krever kompetanse fra fagområder som geologi, fysikk, matematikk, juss og samfunnsfag.

Forskere ved UiB studerer hvordan man på mest mulig effektiv måte kan lagre CO2 i underjordiske formasjoner.

Description of the FluidFlower geometry ahead of carbon dioxide injection for sequestration

Produsent:
UiB

De beregner lagringskapasitet i reservoarene og utvikler modeller for å beregne hvordan CO2 vil bevege seg etter at den er injisert i formasjoner under havbunnen.

Real-time carbon sequestration using the University of Bergen FluidFlower concept

Produsent:
UiB

På UiB arbeides det også med måling og kartlegging av lekkasjer til sjøen fra CO2-lagre under havbunnen, regulering av CO2-lagring og sosial aksept av CO2-lagring. NORCE er som prosjektleder.

CCS - carbon capture and storage

Produsent:
Smau Media/UiB