Hjem
Klima og energiomstilling
Ph.d-prosjekter

Ph.d-prosjekt innen Klima og energiomstilling

Prosjektene skal bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til klima og energiomstilling og skal bidra til å styrke forskningsaktiviteten innenfor satsingsområdet.

Klima og energiomstilling
Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes, UiB

Hovedinnhold

Siden 2018 har vi årlig lyst ut to ph.d-prosjekter innenfor satsingen.
Satsingen har bidratt til økt tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid og det er en økende interesse for ph.d-prosjektene blant fagmiljøene på UiB.

Vi har mottatt mange gode søknader og flere av søknadene har tematisk og passet godt med tematiske NFR-utlysninger.

For 2021 har vi laget en ny totrinnssøkerprosess:

  1. Først inviteres det til å sende inn en kort 1-siders skisse.
  2. 5 innsendere inviteres til å sende mer utfyllende søknader.

Det inviteres herved til å sende inn korte 1-siders prosjektskisser – se nedenstående retningslinjer og søknadsskjema.

Frist for å sende inn skissen er mandag 16. november 2020 kl. 12:00.

  • Utlysningen er åpen for alle fagmiljøer ved UiB
  • Skissen sendes i ePhorte under sak: 2020/10658
  • Man må bruke vedlagte søknadsskjema
  • De som får tildelt prosjekt skal lyse det ut innen 30. april 2021.
  • PhD-kandidaten skal ansettes til ca. 1. august 2021.

OBS - i år må alle sende inn skissen i ePhorte sak: 2020/10658.


 

NorRen-sommerskole 2020 ble en stor suksess!

I år var dette et samarbeid mellom UiB, UiO og NTNU, hvor vi inviterte doktorgradsstudenter innen energi i Norge til å delta