Hjem
Klima og energiomstilling
Ph.d. og prosjekter

Prosjekt innen Klima og energiomstilling

Prosjektene skal bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til klima og energiomstilling og skal bidra til å styrke forskningsaktiviteten innenfor satsingsområdet.

UiBs Klima og energiomstillingsstrategi – PhD-kandidater 2018-2020

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

  Formidlingsprosjekt

  I menyen under ser du noen formidlingsprosjekt som er sponset av Klima og energiomstillingssatsingen til UiB.

    

  Norske klimaholdninger: Psykologisk distanse

  Produsent:
  UiB

  Thea Gregersen, stipendiat, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
  Norske klimaholdninger og psykologisk distanse - Hvor alvorlig mener nordmenn klimatrusselen er generelt sett?

  Norske klimaholdninger: Bekymring

  Produsent:
  UiB

  Thea Gregersen, stipendiat, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
  Hvordan har COVID-19 pandemien påvirket  nordmenn sine holdninger til krimaklisen? 


  Kan biobasert olje erstatte råolje?

  Produsent:
  UiB

  Kristoffer M. Herdlevær, stipendiat, Kjemisk institutt, UiB
  Er vi i rute med klima og energiomstillingen i vest Norge?

   

  Norske klimaholdninger: Mestring

  Produsent:
  UiB

   Thea Gregersen, stipendiat, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
   Har COVID-19 pandemien påvirket synet vårt på om det går an å gjøre noe med klimaendringene? 

    

   Søke midler til prosjektutvikling

   Via Regionale Forskningsfond Vestland er det er mulig for forskningsinstitusjoner å søke midler til prosjektutvikling. Se nedenstående lenke for mer detaljer

   Regionalt forskningsfond (RFF) Vestland lyser ut 9 millioner til forprosjekt.