Hjem
Klima og energiomstilling
Kontakt

Vi arbeider med klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen

Ledelse:

Klima og energiomstilling - Årsmelding 2019

Sekretariat:

Mediekontakt:

Kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST (EOV):

"Energiomstilling VEST -kunnskapsklynge for omstilling mot et nullutslippssamfunn"