Hjem
Klima og energiomstilling
Kontakt

Vi arbeider med klima og energiomstillingsstrategien ved UiB

Hovedinnhold

Ledelse og stab

Mediekontakt

Strategisk utvalg for Klima og energiomstilling

Kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST (EOV)

"Energiomstilling VEST -kunnskapsklynge for omstilling mot et nullutslippssamfunn"