Hjem
Klima og energiomstilling
UNESCO-kommisjonen 2021-2024

Den norske UNESCO-kommisjonen 2021-2024

Inger Elisabeth Måren ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og UiBs klimadirektør Tore Furevik er utpekt til å sitte i den norske UNESCO-kommisjonen for perioden 2021-2024.

Tore Furevik og Inger Elisabeth Måren
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Inger Elisabeth Måren ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret er utpekt til å sitte i den norske UNESCO-kommisjonen for perioden 2021-2024.

Rebekka Borsch, avdelingsdirektør i NHO og tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet, er den nye lederen for kommisjonen.

Den norske UNESCO-kommisjonen er rådgiver for norske myndigheter og er et bindeledd mellom sivilsamfunnet, fagmiljø og regjeringen.

Den norske UNESCO-kommisjonen 2021-2024:

Rebekka Borsch, leder av Den norske UNESCO-kommisjonen, avdelingsdirektør for Kompetanse og innovasjon i NHO

Lill Tove Fredriksen, førsteamanuensis i samisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur ved Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret og professor ved Universitetet i Bergen

Alf Håkon Hoel, professor i havrett og -politikk ved Universitetet i Tromsø og forsker ved Havforskningsinstituttet

Isa Maline Isene, styreleder i LNU

Bibi Fatima Musavi, student, journalist og medlem av Ungdommens ytringsfrihetsråd

Inger Elisabeth Måren, førsteamanuensis ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og UNESCO Chair for bærekraftig arv og miljøforvaltning

Odd Sletten, museumsdirektør ved Rørosmuseet (avdeling under MiST – Musea i Sør-Trøndelag)

Rune Ottosen, professor emeritus i journalistikk ved OsloMet

Dankert Vedeler, styreleder for UNESCOs institutt for statistikk