Hjem
Klima og energiomstilling
2021 SDG CONFERENCE BERGEN - DAY ZERO

Vindkraft - redning eller mareritt?

Sjå webinaret som tek opp mange av dei utfordringane vi står overfor i dag. Kva er gjeldande lovverk og konsesjonsprosessen?

Offshore windfarm - Equinor
Foto/ill.:
Equinor

Hovedinnhold

Norge er eit land med mykje vind, og i dei seinare åra har det vorte bygd mange vindkraftparkar på kysten. I tillegg er to havområde (Utsira Nord) og Sørlige Nordsjø II opna for havvindparkar. Motstanden mot vindkraft har auka og vorte meir organisert.

Meiningane om vindkraft er sterke og påstandane mange. Kva er fakta og kva er mytar når det gjeld vindkraft? Kva regelverk gjeld for utbygging av vindkraft til lands og til havs? Vil havvind verta det industri-eventyret leverandørindustri og politikarar håper på?

Arranementet er for alle som vil læra meir om vindkraft på land og til havs.

Program
Introduksjon om vindkraft, Thomas Hansen, Bergen Offshore Wind Centre, UiB
Tekniske prinsipp, størrelse, kapasitetsfaktor, landvind vs havvind
Vindressursar i Nordsjøen (NORA3), Astrid Nybø, Bergen Offshore Wind Centre, UiB  
Konsesjonsprosessen for vindkraft: 
- På land, Ingunn Elise Myklebust, UiB / Katrine Broch Hauge, UiO
- Til havs, Eirik Finserås, Bergen Offshore Wind Centre, UiB

Korte innlegg frå næringsliv om potensialet:
Paul Christian Rieber
, GC Rieber/Norges Rederiforbund - munntlig presentasjon
Dag Raymond Rasch, DOF Subsea
Kristian Holm, Equinor

Panelsamtale og spørsmål fra publikum, moderator Finn Gunnar Nielsen, UiB

SJÅ WEBINARET HER!

Dette arrangementet er relevant for:
- SDG 7: Ren energi for alle
- SDG 13: Stoppe klimaendringene
- SDG 14: Liv under vann
- SDG 15: Liv på land