Hjem
Klima og energiomstilling
Nyhet

Blått kompass rapporten

8. juni 2021 ble Blått kompass rapporten lansert og flere forskere fra UiB var med å bidra. Temperaturen stiger. Polisen smelter. Plast er på avveie. Dyrearter utryddes. Korallrev dør. Havet forsures. Rapporten gir dog grunnlag for håp hvis vi forvalter havet bærekraftig ved å bevare mer natur, satse på bærekraftig verdiskaping og sikre rettferdig fordeling. Å verne naturen betyr ikke nødvendigvis å la den ligge brakk. Aktivitet kan drives så lenge det skjer innenfor naturens tålegrenser. 

Blått kompass
Blått kompass
Foto/ill.:
Blått kompass

Hovedinnhold

For å lese hele Blått kompass rapporten klikk her!

Havpanelet peker på muligheter for 40 ganger mer produksjon av fornybar energi, 6 ganger mer sjømat, 12 millioner nye jobber og en fortjeneste på 15,5 billioner dollar innen 2050. Den samlede klimaeffekten ved utvikling av fornybar energi, økt sjømatproduksjon, grønn skipsfart, fangst og lagring av CO2 og bevaring og restaurering av marine økosystemer («blå skog») vil kunne bidra med en femtedel av de reduksjonene i klimagassutslippene som er nødvendige for å nå 1,5-graders målet i Parisavtalen. Dette krever stor innsats både nasjonalt og internasjonalt.

Havpanelet skrev 16 vitenskapelige statusrapporter om sentrale temaer (Blue Papers), og disse utgjør et kunnskapsgrunnlag for de politiske anbefalingene. Prosjektet «Blått kompass» har tatt utgangspunkt i disse globale studiene med sikte på å vurdere hvilken relevans de har for norske forhold. Vi ønsker å rette søkelyset mot hvilke utfordringer og muligheter havnasjonen Norge står overfor, og å skape en debatt som kan videreutvikle våre nasjonale prioriteringer og strategier.