Hjem
Klima og energiomstilling
Nyhet

Full Aula for Klima og energiomstilling

6. oktober inviterte UiBs Klima og energiomstillingsstrategi til seminar i Aulaen, for å presentere en smakebit fra tverrfaglig forskning og innovasjon som foregår innenfor satsingen på UiB.

UiBs Klima og energiomstillingsstrategi – PhD-kandidater 2018-2020

FIRE KLIMA OG ENERGI-PROSJEKTER: Fire av satsingens doktorgradskandidater presenterte sine prosjekter på arrangementet i Aulaen.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Studenter, akademikere og folk fra næringslivet i Vestland møtte opp i Aulaen for å lære mer om UiBs forskning innen klima og energiomstilling.

Satsingen har siden 2018 finansiert 2 ph.d.-stillinger årlig, og noen av ph.d.-kandidatene presenterte sine prosjekter på storskjerm i Aulaen (se ovenstående video).

Rektor Margareth Hagen ønsket velkommen til seminaret og snakket om viktigheten av forskningen som skjer innen fagfeltet ved UiB.

– Klima og energiomstillingsstrategien binder sammen fagfeltene ved UiB. Satsingen gir UiB en mulighet til virkelig å vise frem bredden i forskningen og undervisningen ved universitetet, vi får vist hva bredden er verdt og dens viktighet i møte med de store samfunnsutfordringene, sa rektor.

Viserektor for forskning og globale relasjoner, Gottfried Greve understreket også viktigheten av satsingen for UiB og universitetets rolle i å løse de store utfordringene verden står ovenfor. 

Professor Are Olsen, UiB, snakket om IPCC-rapporten og hvor mye CO2 vi kan slippe ut og fortsatt nå klimamålene.

Professor Are Olsen, UiB

Are Olsen.

Foto/ill.:
UiB

"Umiddelbare og omfattende kutt er nødvendige for at vi skal nå 1.5- eller 2-gradersmålene. Disse kuttene må være i størrelsesorden en milliard tonn CO2 hvert år eller mer, og må starte umiddelbart. Hvis ikke blir vi avhengige av å trekke CO2 ut av atmosfæren - negative utslipp. Slike negative utslipp krever store naturinngrep (skogplanting) som kan forsterke naturkrisen, eller beror på teknologi som for tiden er umoden eller ikke-eksisterende. En rask og storstilt omstilling til CO2-nøytral energi er en mye bedre løsning" sier professor Are Olsen, UiB. 

Postdoktor Ida Vikøren Andersen, UiB, ga et innblikk i omtalen av klimaendringene i den offentlige debatten og reflekterte rundt hvorvidt vi har et godt debattklima. 

Postdoktor Ida Vikøren Andersen

Ida Vikøren Andersen.

Foto/ill.:
UiB

Førsteamanuensis Martin Greve, UiB, presenterte solcelleforskning og hvordan man kan anvende unike optiske egenskaper til nanomaterialer, for å få mer effektive solceller. Visste du at klimaet vi har i Bergen er godt egnet for bruk av solceller?

Professor Finn Gunnar Nielsen, Bergen Offshore Wind Centre, UiB, presenterte mulighetene som havvind langs norskekysten representerer. Havvind ligger an til å bli hovedkilden til fornybar energi i EU innen 2040 og her ligger det store muligheter for Norge, sa vindkraftnestoren. 

Professor Knut Børve, UiB, ga et innblikk i amoniakk som energibærer og muligheter og utfordringer forbundet med denne gassen. 

Del I av seminaret ble avsluttet med en paneldebatt, hvor deltakerne presenterte det de mener er de viktigste endringene som har skjedd i måten vi underviser og forsker på klima og energiomstilling i løpet av de siste 10-15 årene. De diskuterte hvorfor disse endringene er så viktig i forhold til å bidra til å nå samfunnsmålene om klima og energiomstilling, før de så 10-15 år frem i tid og reflekterte rundt hvilke nye endringer som kommer og hva de tror vi kommer til å se mer av.

Sigrid Eskeland Schütz, Are Olsen, Kristin Guldbrandsen Frøysa og Finn Gunnar Nielsen

Fra venstre Sigrid Eskeland Schütz, Are Olsen, Kristin Guldbrandsen Frøysa, Finn Gunnar Nielsen.

Foto/ill.:
UiB

«Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på seminaret. Korte populærvitenskapelige presentasjoner, som gir raskt innblikk i UiBs aktiviteter innenfor satsingens nedslagsfelt, falt i smak hos publikum. Vi har mye spennende forskning på temaer som bioenergi, arealbruk og arealkonflikter, byplanlegging, havvind, hydrogen og ammoniakk, CO2- fangst og lagring og utvikling av bærekraftige materialer. Vi kommer til å ha liknende arrangementer til neste år. Det er bare å følge med i UiBs kalendere for informasjon om vårt neste arrangement» sier UiBs energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa.