Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetstyre

Dagsorden til fakultetstyre 22. februar 2017

Hovedinnhold

Styresak

Saksliste

S 12/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

S 13/17

Godkjenning av protokoll fra møtet 19. januar 2017

S 14/17

Orientering- og referatsaker

 - Oppretting av studentutvalg

S 15/17

Innledende strategiprosess ved Fakultet for kunst, musikk og design

S 16/17

Ledelsesmodell og sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd ved Fakultet for kunst, musikk og design

S 17/17

Eventuelt