Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Forskningsutvalget (FFU)

Høsten 2021 ble Forskningsutvalget (FFU) slått sammen med Forskerutdanningsutvalget (FUU). Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) ble opprettet 9. september 2021.

Hovedinnhold

Det nye utvalget finner du på nettsiden Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF)

-Arkiv-

Medlemmer

Gruppe A            
Anne-Helen Mydland, leder                     
Ashley Booth           
Thomas T. Dahl               
Brandon Labelle       
Viggo Krüger                                              

Vara              
Bente Irminger, Eamon O'Kane                    

Gruppe B
Erik Friis Reitan
Frode Kristiansen

 

Mandat

(Fra Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), 25.10.2018)

Forskningsutvalget oppnevnes av fakultetsstyret. Utvalget er rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid og rapporterer til dette.

§ 6 Forskningsutvalget FFU
Utvalget skal:

 • fremme kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved fakultetet, og se til at all forskning ved fakultetet har likeverdige ressurser og støttefunksjoner
 • være rådgivende organ for fakultetsstyret i forskningspolitiske saker
 • bidra til utforming av fakultetets forskningsstrategi
 • følge opp fakultetsstyrets vedtatte forskningsstrategi med handlingsplaner
 • være pådriver for kvalitet i fakultetets forskning
 • bidra til faglig forankring av verkstedene
 • følge opp krav til rapportering og dokumentasjon
 • følge opp forskningsetiske spørsmål
 • følge opp kunstnerisk og akademisk formidlingsaktivitet ved fakultetet

Dekanen kan pålegge utvalget oppgaver.

§ 6.1 Sammensetning
Forskningsutvalget ledes av prodekan og skal ha minst 7 medlemmer og følgende sammensetning:

 • Prodekan
 • Tre representanter innen kunstnerisk utviklingsarbeid – en fra hvert institutt
 • En ansatt i vitenskapelig stilling
 • En stipendiat innen kunstnerisk utviklingsarbeid
 • En stipendiat i undervisnings- og forskerstilling

Møter og sakspapir 2021

Møteplan våren 2021

Mandag 15. februar 12:30 - 14: 00  
flyttet til: 22. februar 12.30-14.30
Mandag 12 april 12.30 - 14.00 
Mandag 14 juni, 12.30-14.00
 

Møter og sakspapir 2021

14.juni 2021. FFU møte

12. april FFU møte

22 februar FFU møte

15. januar Etikkseminar 3, felles med Forskerutdanningsutvalget FUU

Møter og sakspapir 2020

Møter og sakspapir høst 2020

31. august

25. september Etikkseminar 2, felles med Forskerutdanningsutvalget FUU

26. oktober  Kansellert

3. desember

24. november Etikkseminar 3, felles med Forskerutdanningsutvalget FUU Utsatt til 15. januar 2021

14. desember  Kansellert

Møter og sakspapir vår 2020

13. januar

2. mars

20. mai

8. juni Etikkseminar 1, felles med Forskerutdanningsutvalget FUU