Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Utvalg for forskning og forskerutdanning

Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) er et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskerutdanning. Utvalget rapporterer til fakultetstyret.

Hovedinnhold

Utvalg for forskning og forskerutdanning ble opprettet høsten 2021.

Medlemmer

Leder: Jostein Gundersen, visedekan for forskning 

Johan Arild Sandborg, professor (kunst)
Einar Røttingen, forskningsleder (musikk)
Johann Sagan, forskningsleder (design) 
Viggo Krüger, førsteamanuensis og leder for GAMUT (Musikkterapi)

Ole Kristian Einarsen, vitenskapelig stipendiat (musikkteori)
Marieke Verbiesen, kunstnerisk stipendiat (design)

Marthe Stadheim Teigen, kunstnerisk stipendiat (kunst/design)

Thomas De Ridder, Rådgiver og UFF sekretær

Varamedlemmer:
Frans Jacobi, professor (kunst), 
Hilde Haraldsen Sveen, førsteamanuensis (musikk) 
TBC (design) 
Arnulf Mattes, førsteemanuensis og leder for senter for Griegforskning (musikkteori) 
Marthe Stedheim Teigen, stipendiat (kunst/design)

Mandat og virkeområder

UFF sitt mandat og virkeområder i henhold til endret regelverk fra 9. september 2021 er:

§ 6 Utvalg for forskning og forskerutdanning

Utvalg for forskning og forskerutdanning oppnevnes av fakultetsstyret. Utvalget er rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid, forskerutdanning og rapporterer til fakultetstyret.


Utvalget skal:

• ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets strategi, handlingsplan for ekstern finansiering, forskerutdanning, studieplan og kvalitetsarbeid innen forskerutdanning.

• ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde utfyllende regler for ph.d. -programmet

• bidra til å styrke veilederkompetansen ved fakultetet

• bidra til å styrke samarbeide med den nasjonale forskerskolen for Kunstnerisk utviklingsarbeid og Grieg Research School • fremme kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved fakultetet, og se til at all forskning ved fakultetet har likeverdige ressurser og støttefunksjoner

• være rådgivende organ for fakultetsstyret i forskningspolitiske saker

• bidra til utforming av fakultetets forskningsstrategi

• være pådriver for kvalitet i fakultetets forskning og forskerutdanning

• bidra til faglig forankring av verkstedene

• følge opp krav til rapportering og dokumentasjon

• følge opp forskningsetiske spørsmål

• følge opp kunstnerisk og akademisk formidlingsaktivitet ved fakultetet Dekanen kan pålegge utvalget oppgaver.

 

§ 6.1 Sammensetning
Utvalg for forskning og forskerutdanning UFF) ledes av pro- eller visedekan og skal ha minst 7 medlemmer og følgende sammensetning:

• Prodekan eller visedekan

• Tre representanter ansatt på grunnlag av kunstnerisk kompetanse – en fra hvert institutt

• En representant ansatt på grunnlag av vitenskapelig stilling

• En stipendiat knyttet til fakultetets ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

Møteplan og sakspapir 2024

Møtedato:Saksliste:Protokoll:
15.01.2024Innkalling møte 1/24Møte 1
26.02.2024Innkalling møte 2/24Møte 2
08.04.2024Innkalling møte 3/24Møte 3
06.05.2024Innkalling møte 4/24Møte 4
14.06.2024Innkalling møte 5/24Møte 5
21.08.2024Innkalling møte 6/24Møte 6
06.10.2024Innkalling møte 7/24Møte 7
27.11.2024Innkalling møte 8/24Møte 8
   

Arkiv

Her finner du etterhvert innkallinger og sakspapirer fra tidligere år. 

Arkiv for Forskningsutvalget (FFU). Avsluttet høsten 2021

Arkiv for Forskerutdanningsutvalget (FUU). Avsluttet høsten 2021