Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Forskerutdanningsutvalget (FUU)

Høsten 2021 ble Forskerutdanningsutvalget (FUU) slått sammen med Forskningsutvalget (FFU). Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) ble opprettet 9. september 2021.

Hovedinnhold

Det nye utvalget finner du her: Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF).

-Arkiv-

Medlemmer

Medlemmer

Anne Helen Mydland, leder

Brandon Labelle

Ashley Booth

Dániel Péter Biró

Jill Halstead

 

Guro Parr Klyve

Kjetil Møster

 

Sekretær

Synnøve Fluge

 

Vara

Petter Bergerud

Johan Sandborg
 

Frode Aass Kristiansen

Tijs Ham

Mandat

(Fra Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), 25.10.2018)

§7 Forskerutdanningsutvalg FUU

Forskerutdanningsutvalget oppnevnes av fakultetsstyret. Forskerutdanningsutvalget har ansvar for koordinering av ph.d.-programmet og gi råd til fakultetsstyret i saker som angår fakultetets forskerutdanning.

Utvalget skal

 • ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets strategi, handlingsplan for forskerutdanning, studieplan og kvalitetsarbeid
 • utarbeide forskerutdanningsmelding
 • påse at forskerutdanningen er i tråd med gjeldende regelverk
 • ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde utfyllende regler for ph.d.-programmet
 • bidra til å styrke veilederkompetansen ved fakultetet
 • bidra til å styrke samarbeidet med den nasjonale forskerskolen for kunstnerisk utviklingsarbeid og Grieg Research School
 • bidra til kunstnerisk og akademisk formidlingsaktivitet ved fakultetet

 

Dekanen kan pålegge utvalget oppgaver.

 

§7.1 Sammensetning

Forskerutdanningsutvalget ledes av prodekan og skal ha minst 7 medlemmer og følgende sammensetning:

 • Prodekan
 • Tre ansatte innen kunstnerisk utviklingsarbeid – en fra hvert institutt
 • En ansatt i vitenskapelig stilling
 • En stipendiat innen kunstnerisk utviklingsarbeid
 • En stipendiat i undervisnings- og forskerstilling

 

Arkiv 2021

26.januar

2.mars

20.april

1.juni

Arkiv 2020

06.oktober 

03.november

24.november

Arkiv 2019

Arkiv 2018

26. november