Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Råd og utvalg ved KMD

Utvalg for forskning og forskerutdanning

Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) er et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskerutdanning. Utvalget rapporterer til fakultetstyret.

Main content

Utvalg for forskning og forskerutdanning ble opprettet høsten 2021.

Medlemmer

Leder: Jostein Gundersen, visedekan for forskning 

Anne-Helen Mydland, professor og forskningsleder (kunst)
Einar Røttingen, forskningsleder (musikk)
Johann Sagan, forskningsleder (design) 
Viggo Krüger, førsteamanuensis og leder for GAMUT (Musikkterapi)

Frode Aass Kristiansen, vitenskapelig stipendiat (musikkteori)
Marieke Verbiesen, kunstnerisk stipendiat (design)

Marthe Stadheim Teigen, kunstnerisk stipendiat (kunst/design)

Thomas De Ridder, Rådgiver og UFF sekretær

Varamedlemmer:
Johan Sandborg, professor (kunst), 
Hilde Haraldsen Sveen, førsteamanuensis (musikk) 
Halldora Isleifsdottir, førsteamanuensis (design) 
Arnulf Mattes, førsteemanuensis og leder for senter for Griegforskning (musikkteori) 
Marthe Stedheim Teigen, stipendiat (kunst/design)

Mandat og virkeområder

UFF sitt mandat og virkeområder i henhold til endret regelverk fra 9. september 2021 er:

§ 6 Utvalg for forskning og forskerutdanning

Utvalg for forskning og forskerutdanning oppnevnes av fakultetsstyret. Utvalget er rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid, forskerutdanning og rapporterer til fakultetstyret.


Utvalget skal:

• ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets strategi, handlingsplan for ekstern finansiering, forskerutdanning, studieplan og kvalitetsarbeid innen forskerutdanning.

• ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde utfyllende regler for ph.d. -programmet

• bidra til å styrke veilederkompetansen ved fakultetet

• bidra til å styrke samarbeide med den nasjonale forskerskolen for Kunstnerisk utviklingsarbeid og Grieg Research School • fremme kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved fakultetet, og se til at all forskning ved fakultetet har likeverdige ressurser og støttefunksjoner

• være rådgivende organ for fakultetsstyret i forskningspolitiske saker

• bidra til utforming av fakultetets forskningsstrategi

• være pådriver for kvalitet i fakultetets forskning og forskerutdanning

• bidra til faglig forankring av verkstedene

• følge opp krav til rapportering og dokumentasjon

• følge opp forskningsetiske spørsmål

• følge opp kunstnerisk og akademisk formidlingsaktivitet ved fakultetet Dekanen kan pålegge utvalget oppgaver.

 

§ 6.1 Sammensetning
Utvalg for forskning og forskerutdanning UFF) ledes av pro- eller visedekan og skal ha minst 7 medlemmer og følgende sammensetning:

• Prodekan eller visedekan

• Tre representanter ansatt på grunnlag av kunstnerisk kompetanse – en fra hvert institutt

• En representant ansatt på grunnlag av vitenskapelig stilling

• En stipendiat knyttet til fakultetets ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

 

Møteplan og sakspapir 2022

Møteplan og sakspapir 2021

Møtedato:Saksliste:Protokoll:
11.10.2021Innkalling møte 1/21Møte 1
15.11.2021Innkalling møte 2/21Møte 2
06.12.2021Innkalling møte 3/21Møte 3
   

Arkiv

Her finner du etterhvert innkallinger og sakspapirer fra tidligere år. 

Arkiv for Forskningsutvalget (FFU). Avsluttet høsten 2021

Arkiv for Forskerutdanningsutvalget (FUU). Avsluttet høsten 2021