Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Reise på utveksling?

Fakultet for kunst, musikk og design oppfordrer alle studenter å reise på utveksling i ett eller to semester.

Årlig tar ca. 40 kunst-, musikk- og designstudenter en del av utdanningen sin i utlandet, de fleste som utvekslingsstudenter ved et annet lærested. I hovedsak foregår utveksling innenfor rammen av Nordplus- og Erasmus-programmene, men det finnes også andre muligheter.

Hvem kan reise ut?

Du må følge et bachelor- eller masterstudium ved KMD når du søker, og du må ha bestått eksamener/vurderinger tilsvarende minimum 60 studiepoeng (1. studieår) før utreise. Studenter på årsstudium, etter- og videreutdanning eller med poststudierett kan ikke søke om eller reise på utveksling. Merk at du må være semesterregistrert ved UiB og betale semesteravgift også i utvekslingsperioden.

Utveksling varer normalt fra minimum tre måneder til maksimum ett studieår. Et opphold ved et utenlandsk lærested er den vanligste formen for utveksling, men praksisopphold er også et alternativ. Erasmus+ åpner bl.a. for praksisopphold etter avsluttet grad. 

Hvordan søke?

Det er viktig at du starter planleggingen i god tid, og at du skaffer deg tilstrekkelig informasjon før du søker! Ta kontakt med internasjonal koordinator dersom du er i tvil om hvordan du går frem eller hvor du vil søke.

UiB har to årlige søknadsrunder med følgende frister:

  • 1. februar (for utreise påfølgende høstsemester)
  • 1. september (for utreise påfølgende vårsemester)

Innen disse fristene registrerer du interesse for å reise på utveksling gjennom Søknadsweb. Det kan være lurt å søke til flere institusjoner (maks fem!) i tilfelle du ikke får førsteønsket ditt innfridd. Merk at dette kun er første steg i prosessen. Noen uker etter fristens utløp får du melding fra fakultetet om utfallet av søknaden din (dvs. om du få søke til alle eller bare noen av de alternativene du har satt opp), samt mer informasjon om hvordan du søker til de ulike lærestedene. Du vil nå bli nominert som søker og kan gå i gang med selve søknadsprosessen. Søknadsfristene vil variere fra sted til sted, og det vil også kravene til hva søknaden skal inneholde. 

Viktig å huske på: Studiet i utlandet må være faglig forhåndsgodkjent før du reiser ut. Når du har fått et tilbud og takket ja til plassen må du derfor fylle ut skjema for forhåndsgodkjenning av utvekslingsopphold. Etter utvekslingsoppholdet må du søke om innpassing av ekstern utdanning.

Hvor kan du reise?

Du kan reise ut på en av avtalene ved fakultetet eller instituttet ditt, eller på en av UiB sine sentrale avtaler. En samlet oversikt over utvekslingsavtaler finner du her. Merk at det er knyttet begrensninger til enkelte avtaler. Internasjonal koordinator kan gi deg mer informasjon om dette. KMD er aktiv i flere internasjonale nettverk, og deltar i to store utvekslingprogram, Nordplus (KUNO, nordplusmusic og Cirrus) og Erasmus+. Det er flere fordeler med reise innenfor utvekslingsprogrammene, blant annet at du får Nordplus- eller Erasmus+-stipend, og at du slipper å betale skolepenger.

Nedenfor finner du informasjon om spesielle forhold knyttet til utveksling ved de ulike studieprogrammene ved KMD.

Institutt for kunst

Kravene til en søknad vil variere fra sted til sted, så sjekk nettsidene til det aktuelle lærestedet for nærmere informasjon og søknadsfrister. De fleste har digitale/online løsninger, men det er også noen som vil ha søknaden tilsendt fysisk.

En søknad vil normalt bestå av:

1. Søknadsskjema
2. Portfolio
3. Motivasjonsbrev
4. Kortfattet CV
5. Transcript (karakterutskrift). Denne skaffer du lettest gjennom Vitnemålsportalen
6. Evt. referanser/anbefalingsbrev

Griegakademiet - Institutt for musikk

Er du student på Bachelor- eller Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon, går du frem på følgende måte:

1. Søk UiB om utveksling via SøknadsWeb innen 1. februar
2. Gjør et audio/video-opptak på 15-20 minutter. Dette er opptaksprøven din
3. Søk om utveksling direkte til vertsinstitusjonen via EASY* innen 15. februar

*Mange av Griegakademiets samarbeidspartnere benytter EASY. Dette er en online søknadsplattform for utveksling innenfor Erasmus-området. Når du som student sender søknaden via EASY, går den først til internasjonal koordinator ved Fakultet for kunst, musikk og design for godkjenning, før den sendes videre til vertsinstitusjonen. Søker du utveksling gjennom EASY vil både søknaden og Learning Agreement bli generert via systemet.

Ønsker du å søke utveksling til en institusjon som ikke er med i EASY, må du benytte deg av dette søknadsskjemaet, og sende det til internasjonal koordinator innen 15. februar.

Når kan du reise ut?
Bachelor: Utveksling vil normalt foregå 3. studieår
Master: det er ikke noen tilrettelagt periode for utveksling, men mulig i 3. semester

Informasjon om utveksling for studenter på Integrert masterprogram i musikkterapi.

Informasjon om utveksling for studenter på Bachelorprogram i musikkvitenskap.

Institutt for design

Kravene til en søknad vil variere fra sted til sted, så sjekk nettsidene til det aktuelle lærestedet for nærmere informasjon og søknadsfrister. De fleste har digitale/online løsninger, men det er også noen som vil ha søknaden tilsendt fysisk.

En søknad vil normalt bestå av:

1. Søknadsskjema
2. Portfolio
3. Motivasjonsbrev
4. Kortfattet CV
5. Transcript (karakterutskrift). Denne skaffer du lettest gjennom Vitnemålsportalen
6. Evt. referanser/anbefalingsbrev