Hjem
HMS-portalen

Feltarbeid og tokt

Feltarbeid og tokt skal være helse-, miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Ved feltarbeid og tokt foregår faglig aktivitet utenfor UiBs ordinære arbeidssted/lærested. UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid og tokt gjelder for ansatte og studenter ved UiB.

Feltarbeid og tokt kan medføre økt risiko for skade på mennesker og/eller miljø. Risikoforhold ved feltarbeid og tokt skal derfor kartlegges og risikovurderes før avreise. For å redusere risikoforholdene skal forebyggende prosedyre utarbeides og relevante tiltak iverksettes.

Før utreise skal Feltkort fylles ut for å få en fullstendig oversikt over alle deltakerne på feltarbeid og tokt.

UiBs samarbeidsavtaler

Der ansatte med forskjellige arbeidsgivere eller studenter fra forskjellige læresteder deltar i felles feltarbeid eller tokt, skal det avklares på forhånd hvilken arbeidsgiver/institusjon som har det overordnete HMS-ansvaret. Dette må dokumenteres. UiBs ansatte og studenter skal som et minimum forholde seg til UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid og tokt.

For samarbeidsavtaler på fakultets/avdelingsnivå, kontakt involverte fakultet/avdeling.

Utenlandsopphold som varer i over en måned

Medarbeidere som skal arbeide i utlandet i mer enn én måned skal fylle ut "Tillegg til arbeidsavtale ved utenlandsopphold" før avreise, jf. arbeidsmiljøloven § 14 – 7. Gjelder ikke ved reiser til konferanser og seminarer i utlandet.