Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Informasjons- og drøftingsutvalget

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved Fakultet for kunst, musikk og design er et partssammensatt utvalg.

Hovedinnhold

Utvalget er organ for informasjon, drøftinger og forhandlinger i henhold til hovedavtalen og går gjennom saker av generell og prinsippiell art (ikke personalsaker). Arbeidsgiver informerer om pågående saker samt fakultetsstyresaker. Utvalget kan også initiere egne saker.

Ledelsesfunksjonen veksler mellom arbeidsgiverside og arbeidstakerside. For tiden er det arbeidsgiversiden som har ledelsesfunksjon.

I 2022 sitter følgende representanter i IDU:

For arbeidstakerne:

Fra arbeidsgiver møter fakultetsdirektør Synnøve Myhre
(vara: Eli Neshavn Høie)

I tillegg møter hovedverneombud som observatør Jarle Lars Rotevatn 
(vara: Sara Bjørneset)

Sekretær: Mona Størseth Emmerhoff
 

Arkiv 2022


Møteplan for høsten 2022 med saksfremlegg og protokoll:

7. september
8. november
14. desember

Møteplan for våren 2022 med saksfremlegg og protokoll:
9. februar 2022
23. mars 2022
4. mai 2022
15. juni 2022
 

Arkiv 2021

Møteplan våren og høsten 2021
3. januar 2021
17. mars 2021
24. april 2021
9. juni 2021
7. september 2021
10. november 2021
15. desember 2021

Protokoll/ saksfremlegg 2021

Fra møtet 3. januar 2021
Fra møtet 17. mars 2021
Fra møtet 24. april 2021
Fra møtet 9. juni 2021
Fra møtet 7. september 2021
Fra møtet 10. november 2021
Fra møtet 15. desember 2021

 

Arkiv 2020

Møteplan høsten 2020

9. september
14. oktober
11. november (tentativt)
9. desember

Referat / saksfremlegg 2020

Fra møtet 9. september 2020

14.oktober:
Innkalling/ sakspapir og referat

11.november
Innkalling/ sakspapir og referat

9.desember
Innkalling/ sakspapir og referat


 

Møteplan våren 2020:
19. februar 
18. mars
22. april
17. juni

Innkallinger og referat:

22. januar 2020

19. februar 2020

Arkiv 2019