Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Informasjons- og drøftingsutvalget

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved Fakultet for kunst, musikk og design er et partssammensatt utvalg.

Hovedinnhold

Utvalget er organ for informasjon, drøftinger og forhandlinger i henhold til hovedavtalen og går gjennom saker av generell og prinsippiell art (ikke personalsaker). Arbeidsgiver informerer om pågående saker samt fakultetsstyresaker. Utvalget kan også initiere egne saker.

Ledelsesfunksjonen veksler mellom arbeidsgiverside og arbeidstakerside. For tiden er det arbeidsgiversiden som har ledelsesfunksjon.

I 2020 sitter følgende representanter i IDU:

For arbeidstakerne:

Fra arbeidsgiver møter fakultetsdirektør Synnøve Myhre (vara: Eli Neshavn Høie)

I tillegg møter hovedverneombud Simon Gilbertson

 

Arkiv 2020

Møteplan høsten 2020

9. september
14. oktober
11. november (tentativt)
9. desember

Referat / saksfremlegg 2020

Fra møtet 9. september 2020

14.oktober:
Innkalling/ sakspapir og referat

11.november
Innkalling/ sakspapir og referat

9.desember
Innkalling/ sakspapir og referat


 

Møteplan våren 2020:
19. februar 
18. mars
22. april
17. juni

Innkallinger og referat:

22. januar 2020

19. februar 2020

Arkiv 2019