Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Politiattest, taushetsplikt og medisinsk testing

Studenter på musikkterapi og praktisk pedagogisk utdanning (PPU) skal levere taushetserklæring og politiattest ved oppstart på studiet. Noen bestemte utdanninger og/eller praksissteder har krav til medisinsk testing.

Hovedinnhold

Teieplikt

Studenter på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi og PPU skal ha praksis og må derfor forholde seg til dei same reglane for teieplikt som dei tilsette på praksisplasssen, jf. § 4-6 i Lov om universiteter og høyskoler. Ved studiestart og semesterregistrering stadfester du at du er kjent med reglane for teieplikt. 

Politiattest

Det er eit krav at studenter på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi og PPU legg fram politiattest ved opptak til studiet.  Du må selv søke om dette på politiets nettsider. Her må du og laste opp opptaksbrevet du får fra Samordna Opptak. Husk at saksbehandlingstiden hos politiet kan være opp imot 14 dagar. Politiattesten leverer du inn digitalt innan 14. august: skjemaet for innlevering finn du her.

Politiattesten kontrolleres før du skal ut i praksis (det gjelder også ved skoleerfaring), og det er derfor svært viktig at du leverer attesten innen frist. Studentar utan gyldig politiattest får ikkje gå ut i praksis.

Fornyet vandelskontroll kan foretas i tilfeller hvor dette er relevant.

Medisinsk testing

I forbindelse med praksis eller klinisk undervisning må studenter ved bestemte utdanninger og/eller praksissteder gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).
Se krav på Samordna Opptaks sider.