Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Arkiv

Fakultetsstyret 2020

Møteplan og sakspapirer fra KMDs fakultetsstyremøter i 2020

Hovedinnhold

- ARKIV-

Fakultetsstyret hadde følgende representanter:

Faste medlemmer - høsten 2020

Leder: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatteFørsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)Førsteamanuensis Wolfgang Schmid (musikk)Førsteamanuensis Åse Huus (design)
 • Gruppe B: StipendiaterStipendiat Ingrid Rundberg
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale Studiekonsulent Kristine Vinje Haukaas
 • Gruppe D: StudenterDesign: Marte AndersenKunst: Oda EseMusikk: Johanna Magdalena Engh
 • Eksterne medlemmer:Morten WalderhaugInger Stray Lien

 

Faste medlemmer - våren 2020

Leder: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatteFørsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)Førsteamanuensis Wolfgang Schmid (musikk)Førsteamanuensis Åse Huus (design)
 • Gruppe B: StipendiaterStipendiat Ingrid Rundberg
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale Studiekonsulent Kristine Vinje Haukaas
 • Gruppe D: StudenterOda Ese (kunst)Erik Sæle (musikk)Kristine Rød (design)
 • Eksterne medlemmer:Morten WalderhaugInger Stray Lien

Varamedlemmer - høsten 2020

 • Gruppe A: Faglig ansatteKunst:1. vara: Christine Hansen2. vara: Annette Marie Kierulf3. vara: Frans JacobiMusikk:1. vara: Thomas T. Dahl2. vara: Signe Bakke3. vara: Harald BjørkøyDesign:1. vara: Mette L'Orange2. vara: Eli-Kirstin Eide3. vara: Gustav Kvaal

 

 • Gruppe B: Stipendiater

  . vara: Sunniva Storlykken Helland. vara: Siren Elise Wilhelmsen

 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale 1. vara: Fredrik Malmedal Salhus2. vara: Kristian Skjold   

 

 • Gruppe D: StudenterPhilip Rasmussen  (design) Renate Prokopcika (kunst) Erlend Myrhaug (musikk) 

     Eksterne medlemmer:

 • 1. Geir Davidsen2. Ragna Aarli3. Rachel Troye4. Knut Ove Arntzen

 

Varamedlemmer - våren 2020

 • Gruppe A: Faglig ansatteKunst:1. vara: Christine Hansen2. vara: Annette Marie Kierulf3. vara: Frans JacobiMusikk:1. vara: Thomas T. Dahl2. vara: Signe Bakke3. vara: Harald BjørkøyDesign:1. vara: Mette L'Orange2. vara: Eli-Kirstin Eide3. vara: Gustav Kvaal

 

 • Gruppe B: Stipendiater

  . vara: Sunniva Storlykken Helland. vara: Siren Elise Wilhelmsen

 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale 1. vara: Fredrik Malmedal Salhus2. vara: Kristian Skjold   

 

 • Gruppe D: StudenterKunst:1. vara: Skade Marie HenriksenMusikk:1. vara: Solveig Åmdal

        Design:       1. vara: Katrine Østergård        

 • Eksterne medlemmer:1. Geir Davidsen2. Ragna Aarli3. Rachel Troye4. Knut Ove Arntzen