Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Arkiv

Fakultetsstyret 2021

Møteplan og sakspapirer fra KMDs fakultetsstyremøter 2021

Hovedinnhold

- ARKIV-

Fakultetsstyret hadde følgende representanter 2021: 

Faste medlemmer vår 2021:

Leder: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
  Førsteamanuensis Wolfgang Schmid (musikk)
  Førsteamanuensis Åse Huus (design) 
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Stipendiat Ingrid Rundberg 
 •  
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Studiekonsulent Kristine Vinje Haukaas 
   
 • Gruppe D: Studenter
  Design: Marte Andersen
  Kunst: Oda Ese
  Musikk: Johanna Magdalena Engh 
   
 • Eksterne medlemmer:
  Morten Walderhaug
  Inger Stray Lien

 

Varamedlemmer vår 2021:

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Kunst:
  1. vara: Christine Hansen
  2. vara: Annette Marie Kierulf
  3. vara: Frans Jacobi

  Musikk:
  1. vara: Thomas T. Dahl
  2. vara: Signe Bakke
  3. vara: Harald Bjørkøy

  Design:
  1. vara: Mette L'Orange
  2. vara: Eli-Kirstin Eide
  3. vara: Gustav Kvaal

 

 • Gruppe B: Stipendiater

  1. vara: Sunniva Storlykken Helland
  2. vara: Siren Elise Wilhelmsen 

 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  1. vara: Fredrik Malmedal Salhus
  2. vara: Kristian Skjold   

 

 • Gruppe D: Studenter
  Philip Rasmussen  (design) 
  Renate Prokopcika (kunst) 
  Erlend Myrhaug (musikk) 

     Eksterne medlemmer:

 • 1. Geir Davidsen
  2. Ragna Aarli
  3. Rachel Troye
  4. Knut Ove Arntzen

Fakultetsstyret hadde følgende representanter høsten 2021

 

Faste medlemmer høst 2021:

Leder: Svein Bjørkås

Sekretær: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
  Førsteamanuensis Thomas T. Dahl (musikk)
  Førsteamanuensis Hilde Kramer (design) 
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Stipendiat Pauliina Pöllänen 
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Seniorrådgiver Kjerstin Tønseth 
   
 • Gruppe D: Studenter
  Marie HaugenRenate Prokopcika 
   
 • Eksterne medlemmer:
  Svein Bjørkås
  Ruth Grung

 

 

Varamedlemmer høst 2021:

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  1. vara: Wolfgang Schmid
  2. vara: Mikkel Wettre
  3. vara: Charles Michalsen 
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  1. vara: Siv Lier

   

 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  1. vara: Synnøve Fluge
  2. vara: Fredrik Malmedal Salhus   

 • Gruppe D: Studenter
  Iljen Therese Kallevig
  Mario de la Ossa 
   
 • Eksterne medlemmer
  1. vara Rita Marhaug
  2. vara Hild Borchgrevinck