Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyremøte 9 september 2021

Scandic Hotel Ørnen klokken 12:30 - 15:00

Hovedinnhold

Agenda
S 54/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

S 55/21 Protokoll fra møte 10. juni 2021- sendt på sirkulasjon til forrige Fakultetsstyre

S 56/21 Sammenslåing av forskningsutvalget og forskerutdanningsutvalget

S 57/21 Reglementsendringer

S 58/21 Økonomistatus per juli

S 59/21 Individuelt opprykk etter kompetanse - unntatt offentlighet

S 60/21 Klage på vedtak om innstilling til ph.d.- graden - unntatt offentlighet


S 61/21 Fullmakts- og drøftingssaker
a) Professor (75%) i kuratorpraksis ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst 

b) Førsteamanuensis (50%) i tidsbasert kunst med hovedfokus på performance ved Kunstakademiet –
Institutt for samtidskunst, seksårig åremål 


S 62/21 Orienterings- og referatsaker
a) Policynotat UHR- kunst, design og arkitektur

b) Status for opptak bachelor/master

c) Budsjettforslag 2022 -Status

d) Langtidsplan for forskning, innspill fra UiB. Ettersendes

e) Fullmakt til fakultetsdirektør

f) Årshjul og møteplan for fakultetstyret 22/23

g) Søkere til instituttlederstillingene på Institutt for design og Griegakademiet – institutt for musikk

h) Årsrapport fra Ole Bull Akademiet ( OBA).

S 63/21 Eventuelt