Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetsstyret ved KMD 2022

Hovedinnhold

Fakultetsstyret hadde følgende representanter 2022:

Faste medlemmer høst 2022:

Leder: Svein Bjørkås

Sekretær: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas T. Dahl (musikk)
  Professor Wolfgang Schmid (musikk)
  Professor Hilde Kramer (design) 
   
 • Gruppe B: StipendiaterSidsel Christensen 
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Seniorrådgiver Kjerstin Tønseth 
   
 • Gruppe D: Studenter
  Mario de la Ossa/ Herman Lieberg Christoffersen fra 15. desember
  Linda Convery Løvold    
   
 • Eksterne medlemmer:
  Svein Bjørkås
  Ruth Grung

Varamedlemmer høst 2022:

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  1. vara: Mikkel Wettre
  2. vara: Charles Michalsen  
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  1. vara:  Serjej Chirkov
  2. vara: Stephan Meidell
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale:
  1. vara: 
  2. vara:    
   
 • Gruppe D: Studenter
  Ingen vara per juni2022  
   
 • Eksterne medlemmer
  1. vara Rita Marhaug
  2. vara Hild Borchgrevinck 

Faste medlemmer vår 2022:

Leder: Svein Bjørkås

Sekretær: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
  Førsteamanuensis Thomas T. Dahl (musikk)
  Førsteamanuensis Hilde Kramer (design) 
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Stipendiat Pauliina Pöllänen 
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Seniorrådgiver Kjerstin Tønseth 
   
 • Gruppe D: Studenter
  Marie Haugen
  Renate Prokopcika 
   
 • Eksterne medlemmer:
  Svein Bjørkås
  Ruth Grung

 

Varamedlemmer vår 2022:

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  1. vara: Wolfgang Schmid
  2. vara: Mikkel Wettre
  3. vara: Charles Michalsen 
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  1. vara: Siv Lier
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale:
  1. vara: Synnøve Fluge
  2. vara: Fredrik Malmedal Salhus   
   
 • Gruppe D: Studenter
  Iljen Therese Kallevig
  Mario de la Ossa 
   
 • Eksterne medlemmer
  1. vara Rita Marhaug
  2. vara Hild Borchgrevinck