Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetsstyremøte 8. september 2022

Avholdes Møllendalsveien 61, rom 303, 3. etasje kl 12:00 - 16:00

Hovedinnhold

Agenda

Vedtakssaker

Sak 47/22        Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 48/22        Godkjenning av protokoll fra 16. juni

Sak 49/22        Økonomirapport per juli

Sak 50/22        Tilsetting Instituttleder på Kunstakademiet (unntatt offentlighet)

Sak 51/22        Valgstyre ved KMD - gjenopptatt sak

Sak 52/22        Emeretiordning ved KMD 
 

 

Sak 53/22         Fullmakts- og drøftingssaker
                        a) Drøftingssak om innspill til strategi.
                        b) KD´s høring om endringer i UH- lov 
 

Sak 54/22        Orienterings- og referatsaker
                       a) Status for evaluering av instituttsstrukturen - muntlig orientering.
                       b) Løypemelding implementering av nye studieplaner - muntlig orientering.
                       c) NOKUT tilsyn - muntlig orientering.
                       d) UKH - kda Universitets- og høgskolerådet for kunst, musikk og design og arkitektur.
                       e) Oriententering om studieopptaket BA og MA
                       f) Referat fra UFF - muntlig orientering.
                       g) Budsjettforslag 2023

                

Sak 55/22        Eventuelt

 

Sak 55/22 Eventuelt