Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fakultetsstyremøte 8. september 2022

Avholdes Møllendalsveien 61, rom 303, 3. etasje kl 12:00 - 16:00

Main content

Agenda

Vedtakssaker

Sak 47/22        Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 48/22        Godkjenning av protokoll fra 16. juni

Sak 49/22        Økonomirapport per juli

Sak 50/22        Tilsetting Instituttleder på Kunstakademiet (unntatt offentlighet)

Sak 51/22        Valgstyre ved KMD - gjenopptatt sak

Sak 52/22        Emeretiordning ved KMD 
 

 

Sak 53/22         Fullmakts- og drøftingssaker
                        a) Drøftingssak om innspill til strategi.
                        b) KD´s høring om endringer i UH- lov 
 

Sak 54/22        Orienterings- og referatsaker
                       a) Status for evaluering av instituttsstrukturen - muntlig orientering.
                       b) Løypemelding implementering av nye studieplaner - muntlig orientering.
                       c) NOKUT tilsyn - muntlig orientering.
                       d) UKH - kda Universitets- og høgskolerådet for kunst, musikk og design og arkitektur.
                       e) Oriententering om studieopptaket BA og MA
                       f) Referat fra UFF - muntlig orientering.
                       g) Budsjettforslag 2023

                

Sak 55/22        Eventuelt

 

Sak 55/22 Eventuelt