Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Nettmøte om vårsemesteret

Eksamen, undervisning og opptak av forelesninger: Se planene for våren her

UiB starter semesteret med åpen campus, men mye digital undervisning grunnet koronasituasjonen. I dette nettmøtet forklarer UiB-ledelsen hvilke planer som legges for resten av semesteret.

Infomøte for studenter

Se nettmøtet: Rektor Margaret Hagen, prorektor Pinar Heggernes, studentparlamentleder Thomas Helland-Hansen og studiedirektør Christen Soleim svarte studentene om hvilke følger koronasituasjonen får for eksamen, undervisning og studiehverdagen på campus.

Hovedinnhold

Onsdag 5. januar kunne alle UiBs studenter stille spørsmål og få svar på sine spørsmål om hvordan koronasituasjonen vil kunne påvirke vårsemesteret.

De som svarte på spørsmålene var rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes, Studentparlamentleder Thomas Helland-Hansen og studiedirektør Christen Soleim.

Rektor Margareth Hagen åpnet nettmøtet med å ønske studenter velkommen tilbake til en åpen campus, der studenter kan benytte blant annet UiBs lesesaler, laboratorier, øvingsrom og fellesarealer.

I starten av semesteret vil hoveddelen av undervisningen være digital. Studentleder Thomas-Helland Hansen oppfordrer likevel UiBs studenter om å komme til Bergen, benytte lesesalene og ta del i det sosiale studentlivet.

Mange studenter stilte spørsmål om eksamen og undervisning. UiB er en stor institusjon, med sju fakulteter og et stort antall ulike emner. Om du har spesifikke spørsmål om undervisning eller eksamen for ditt emne, kan du ta kontakt med den emneansvarlige, studieveileder eller informasjonssenteret på ditt fakultet.

Under har vi samlet svarene på det mange studenter lurte på:

Blir undervisningen digital eller fysisk fremover?

– Hovedmodellen ved starten av semesteret er digital undervisning, men alle fakultet jobber med å legge til rette for noe fysisk undervisning i mindre grupper. Sjekk MittUiB eller ta kontakt med ditt lokale infosenter på fakultetet eller studieveileder på instituttet for å finne ut hva som gjelder akkurat for ditt emne og ditt studieprogram.

Vil det legges opp til et digitalt alternativ til fysisk undervisning gjennom hele vårsemesteret?

– UiB har et opplegg for digital undervisning som vil gjelde så lenge som det er nødvendig i dette semesteret. Men vi ønsker å raskt gå over til fysisk undervisning ved lettelser av tiltak og campus vil være åpen for studenter hele semesteret. Når vi kan være tilbake på campus for fysisk undervisning kan man ikke regne med at det er opptak av forelesinger i alle fag. Om særlige grunner, som felleskarantene eller lignende skulle tilsi at det vil være nødvendig med digital undervisning eller opptak av forelesninger, vil fagmiljøene kunne gjøre unntak.

 Vil det bli digital eksamen i vårsemesteret?

– I januar vil de fleste eksamener gjennomføres hjemme digitalt. Det er likevel noen eksamener som må gjennomføres fysisk og de blir gjennomført med forsvarlig smittevern og to meters avstand mellom studenter. Utover i semesteret forbereder vi fagmiljøene på at de skal kunne håndtere både fysiske eksamener og digitale eksamener hjemme, avhengig av smittesituasjonen. Det er viktig å merke seg at skoleeksamen gjennomført hjemme ikke er en eksamensform vi har til vanlig. Derfor unngår vi det når vi kan, siden det er ikke en vurderingsform vi fullt kan stå inne for kvaliteten av.

Hvor lang tid i forveien vil studenter få beskjed om at undervisningen går fra digital til fysisk?

– Omleggingen kan skje på kort varsel. Alt nå i januar ønsker vi alle studenter tilbake til campus, fordi vi tror det gir større læringsutbytte å være en del av et faglig fellesskap på campus. Lesesaler, øvingsrom, laboratorier, atelier, bibliotek og cafeer vil være åpne.

Hvor lang tid i forveien vil UiB varsle studenter om viktige endringer i eksamensform? 

– Vi vet at forutsigbarhet er viktig for våre studenter, og vil så langt det er mulig gi informasjon i god tid. Vi har som målsetning å varsle studentene om større endringer i eksamensform en måned i forveien.