Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Nyhet

Glad for å kunne åpne opp for fysisk undervisning

Regjeringen åpner opp for fysisk undervisning, og ønsker at alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus.  - Jeg er veldig glad for muligheten vi nå får til å kunne åpne for fysisk undervisning og økt tilstedeværelse på campus, sier rektor Margareth Hagen. Her følger utfyllende informasjon om hvordan UiB håndterer lettelser i tiltak. 

Studenter på bibliotek på universitetet
Studentene kan igjen ta i bruk campus og bibliotekene i større grad.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Regjeringen åpner opp for fysisk undervisning, og ønsker at alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus. 

- Jeg er veldig glad for muligheten vi nå får til å kunne åpne for fysisk undervisning og økt tilstedeværelse på campus. Vi vet hvor viktig dette er for våre studenter, både for å skape et godt læringsmiljø og for å ivareta psykisk helse, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Fysisk undervisning

Tiltakene er endret fra at det er forskriftsfestet til anbefalinger og innebærer at campus er åpen og at vi skal kunne tilby studentene fysisk undervisning i vesentlig større grad så lenge det er smittevernfaglig forsvarlig.

Ved undervisning i mindre rom er maksantallet 30 med en meters avstand. Avstandskravet kan fravikes dersom det går ut over anledningen til å tilby fysisk undervisning.

Ved forelesninger i auditorier skal setene merkes, og maksantallet er 200 med faste plasser og en meters avstand. Også her kan avstandskravet fravikes noe dersom det går ut over anledningen til å tilby fysisk undervisning, for eksempel ved bruk av annethvert sete.

Eventuelle smitteutbrudd blant studenter som har hatt fysisk undervisning vil varsles til studenter på det enkelte emnet. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk, laboratorieaktiviteter eller ferdighetstrening for å ikke bli forsinket i studiene, bør prioriteres for fysisk undervisning.

UiB planlegger undervisning og eksamen i vårsemesteret i samsvar med disse vurderingene. Statsråden melder også at planlagt innføring av to-sensorordning utsettes ett år.

Det er viktig å bruke handlingsrommet de nye retningslinjene gir UiB for å sikre både et godt læringsmiljø og ivareta psykisk helse. Det er også viktig med god dialog med studentene og fakultetene gir informasjon til sine studenter om hvordan gjennomføringen av vårsemesteret blir.  

- Vi ønsker studentene velkommen tilbake til campus og til Bergen. Lesesaler, bibliotek og laboratorier har vært åpne siden nyttår og mange studenter er allerede tilbake. Vi vil nå legge til rette for fysisk fremmøte i så stor grad som mulig og en mer normal studenttilværelse, selvsagt med godt smittevern ivaretatt, sier Hagen. 

Hun oppfordrer studentene til å teste seg hyppig, holde seg hjemme ved sykdom og fortsette sin gode innsats med å respektere smittevernreglene som har bidratt til å holde smittetallene på campus lave. 

Mottak av nye studenter

UiB tar også imot utenlandske studenter i januar. Ordningen med karantenehotell opprettholdes, og UiB dekker utgiftene i forbindelse med dette. Informasjon for utenlandske studenter finner du her

Åpen campus

Universitetet er åpent. Forsknings- og utdanningsvirksomheten skal opprettholdes, selv om det fortsatt vil være nødvendig å tilrettelegge for digitale tilbud. Bibliotek og lesesaler er åpne. Avstandskrav gjelder på campus.

Arrangementer og sammenkomster

For arrangementer gjelder disse reglene:

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
  Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
  Utendørs: Maks 50 personer.
  Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Munnbindpåbud for publikum.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Hjemmekontor

Selv om hovedregelen fortsatt er hjemmekontor, blir det også noe mer rom for å være fysisk på jobb for ansatte. Arbeidsgiver kan gjøre individuelle vurderinger for enkeltansatte som har behov for å komme på jobb på campus.

Det er en forutsetning at campus skal være åpen for alle studenter og ansatte som har nødvendig og viktig aktivitet som gjør at de må arbeide på campus, og økt aktivitet gjør at flere ansatte må være på campus. Det betyr at vitenskapelig ansatte som må være på campus for å ivareta faglig progresjon i sitt arbeid har anledning til det. Tilsvarende må nødvendige støttefunksjoner for faglig virksomhet og drift som krever tilstedeværelse på campus ivaretas. 

Beredskapsplaner

FHI forventer høye smittetall i perioden fremover. Enhetene bes gå igjennom sine beredskapsplaner/kontinuitetsplaner for å sikre ivaretakelse av viktige funksjoner gitt et høyere sykefravær hos ansatte.

Nye karanteneregler

For de som har fått 3. dose er det mulig å erstatte karantene med testing. Dette kan avhjelpe bemanningssituasjonen noe.

Munnbind

Det er påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

Munnbindpåbud når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand gjelder også på innendørs arrangement (forelesninger regnes ikke som arrangement), i bibliotek og i museum. For øvrig gjelder det anbefalinger om bruk av munnbind der en ikke kan opprettholde avstand.

Selvtester

Du kan hente selvtester flere steder på campus. Les mer her.