Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Fjerner de fleste koronatiltakene

Fornøyd med lettelser i koronatiltakene

Universitetet i Bergen vil så raskt som mulig legge til rette for en normal hverdag for studenter og ansatte. Rektor Margareth Hagen er særlig glad for at meteren skrotes.

bilde av vinter på museplass
Foto/ill.:
UiB.no

Hovedinnhold

Rektor ved UiB, Margareth Hagen, er fornøyd med lettelsene i tiltakene som regjeringen presenterte tirsdag kveld.

Hun tok imot nyheten om at énmetersregelen ikke lenger skal gjelde i undervisningen. Det er heller ikke nødvendig å holde én meters avstand på lesesalen eller bibliotek.

- Vi er veldig glade for at avstandskravet for studentene våre nå oppheves. Det er på høy tid at studentene kan få en mer normal hverdag. Det er ingen tvil om at de har betalt en høy pris. Nå kan de etter snart to krevende år, få en etterlengtet studiehverdag med alt det innebærer som er viktig for både psykisk helse, trivsel og det faglige utbytte, sier Hagen.

Selv om undervisningen har vært digital, har campus vært åpen med åpne bibliotek, lesesaler og kantiner. Nå som tiltakene lettes, vil UiB så raskt som mulig gå over til ordinær undervisning i alle fag.

Nærmere informasjon om oppdatert undervisningsplan blir gitt til studentene i MittUiB.

Ikke lenger pålegg om tilrettelegging for hjemmekontor

I tillegg blir det ikke lenger antallsbegrensinger eller krav om hjemmekontor. Samtidig er det fortsatt et høyt smittepress i samfunnet, og mange mennesker vil bli syke og borte fra jobb. Bruk av digitale møter og hjemmekontor vil fortsatt kunne være virkemiddel ved UiB for å hindre at mange blir syke samtidig og for å sikre kontinuitet i arbeidsoppgaver og funksjoner.

- Det er kjekt at våre ansatte også endelig får anledning til å være mer fysisk til stede på arbeidsplassen som følge av lettelser knyttet til hjemmekontor. Det er ikke tvil om at mange har hatt krevende dager på hjemmekontoret, sier Hagen.

Eventuelle avtaler om bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden i tiden fremover skal avtales mellom leder og ansatt i henhold til de retningslinjer som gjelder i en normalsituasjon.

Optimisme

Det er snart to år siden landet ble stengt ned for første gang. Siden da har det vært ulik tiltaksbyrde i samfunnet, og Hagen håper nå at vi går en mer normal fremtid i møte.

- Jeg vil takke ansatte og studenter som har gjort en imponerende innsats gjennom to krevende år, og vi ser alle nå frem til en vår preget av optimisme og en mer givende studie- og arbeidshverdag.

Flere lettelser i TISK (Testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

Anbefalingen om jevnlig testing i barnehage, skole og utdanningssektoren har allerede opphørt. Ved lokalt behov kan kommuner med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler, universiteter mv. Dette for å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.

Smittekarantene avvikles for alle, men husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer behøver ikke å teste seg, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.

Smittesporing er allerede i all hovedsak lagt til den enkelte, men kommunen kan gi bistand ved behov. Vi oppfordrer til at man varsler kjente nærkontakter dersom man blir smittet, slik at de kan være ekstra oppmerksomme på egne symptomer.

Med følgende lettelser i TISK vil videre krav om registrering av gjester/deltakere på arrangementer og serveringssteder oppheves. FHI viser til at bruk av Smittestopp kan dekke behovet for varsling av øvrige deltakere ved et arrangement.

Isolasjonstiden forkortes fra 6 til 4 dager. Endringen i isolasjonstiden gjelder også for personer som allerede er smittet og i isolasjon i dag. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer før isolasjonen kan avsluttes. Regjeringen vurderer isolasjonskravet løpende.