Hjem
Nettverk for kultur, ulikhet og demokrati
Workshop

Workshop: Changing Classes, Cultural and Political Lifestyles

Nettverket for kultur, ulikhet og demokrati har hatt workshop om endringer i sosiale klassers kulturelle og politiske livsstiler, med innlegg fra Philippe Coulangeon, Johs. Hjellbrekke, Jan Fredrik Hovden, Magne Flemmen og stipendiater.

Illustration photo
Foto/ill.:
Photo: University of Bergen

Hovedinnhold

I forbindelse med Philippe Coulangeon sitt gjesteforskeropphold inviterte nettverket for forsking på kultur, ulikhet og demokrati til workshop med innlegg om sin pågående forskning relatert til tematikken i Coulangeons bok Culture de masse et société de classes. 

Her er det de snakket om:

From cultural diversity to elite-based eclecticism in musical tastes”: Philippe Coulangeon (CNRS/Sciences Po) demonstrerte hvordan tidligere arbeid som argumenterer for minskede klasseforskjeller i folks musikksmak (e.g. Peterson & Kern 1996, Goldthorpe & Chan 2004) framstår lite sannsynlige når man gjør detaljerte analyser av folks bruk av strømmetjenester for musikk og kombinerer det med detaljerte bakgrunnsdata. Om f.eks både den øvre middelklassen og arbeiderklassen i Frankrike hører på rap, er det svært ulike artister de hører på. Forskningen har slik, i følge Coulangeon, fokusert for mye på grove kategorier for å fange de store klasseforskjellene som faktisk finst.

Studying cultural change using CSA: Johs. Hjellbrekke (UiB) viste hvordan klassespesifikk analyse (CSA), en relativt ny metode innen geometrisk dataanalyse (GDA), oppfunnet av Birgitte Le Roux, kan brukes til å studere historiske endringer i folks kulturvaner og disses relasjon til sosial klasse.

“Changing class structuration and lifestyles of Bergen students 1998-2020”: Jan Fredrik Hovden (UiB) presenterte endringer de siste tyve årene i studenters klassemessige rekruttering til utdanningene og deres kulturelle livsstiler. Han finner at de sosiale forskjellene har økt, og at de sosiale forskjellene i kulturbruk er nokså stabile, på tross av store teknologiske og utdanningmessige endringer.

“Green tastes in social space: Environmentalism, cultural legitimacy, and the ascetic disposition”: Magne Flemmen (UiO) viste analyser av forskjeller i folks livsstiler og politiske standpunkt knytt til det grønne skiftet. Han finner tydelige klasseforskjeller, spesielt knytt til kulturell kapital, og i noe mindre grad til kapitalvolum. De økonomiske over- og middelklassene er i mindre grad villige til å gjøre endringer i sine livsstiler enn de kulturelle.

“Cultural correlates of the political divide among the working class in contemporary Finland”: Jarmo Kallunki (Uni. Tampere) diskuterte kulturelle trekk med den finske arbeiderklassen, og finner tre grupperinger internt i denne: “Indifferents” som har få kulturinteresser og preget av ressurssvakhet, “Finns Party supporters” med det tydeleg ideologisk (og elitekritisk) forhold til kultur, og “Social Democrat supporters” som er mest kulturvennlige.

“The class structuration of cildrens organized lifestyles”: Andreas Roaldsnes (UiB) fortalte fra sitt PhD-prosjekt om barn i Bergens klassede livsstiler, der han finner store klasseforskjeller, men også at effekten av klasse spiller en varierende rolle på ulike tidspunkt i barns liv. 

Workshopet ga et rikt bilde av innsikter i de intrikate dynamikkene i kulturelle og politiske livsstiler blant sosiale klasser. Det varierte spekteret av emner utforsket av forskerne viste den pågående relevansen og utviklingen av forskning for å forstå kompleksitetene i klassbaserte kulturelle praksiser og samfunnsmessige endringer. Verkstedet fungerer som en bekreftelse på viktigheten av tverrfaglige diskusjoner for å avdekke de mangefasetterte forholdene mellom kultur, ulikhet og demokrati.