Hjem
Nettverk for kultur, ulikhet og demokrati
PhD-seminar

PhD-seminar med Philippe Coulangeon

Utforskning av sosial ulikhet: Philippe Coulangeons PhD-seminar om kulturell og politisk deltakelse

Illustration photo
Foto/ill.:
Philippe Coulageon via https://www.fuse.asso.fr/index.php?id=102

Hovedinnhold

Philippe Coulangeon, en gjesteforsker tilknyttet CNRS/Sciences Po, gjennomførte nylig et PhD-seminar for nettverket. Med spesifikt fokus på sosial ulikhet i kulturell og politisk deltakelse, tilbød Coulangeons seminar en unik plattform for forskere å fordype seg i de intrikate dynamikkene som former samfunnsengasjement.

Seminaret, deltatt av nettverkets egne stipendiater og besøkende stipendiater fra andre universiteter, understreket universaliteten og relevansen av Coulangeons forskning. Som en erfaren ekspert innen kultursosiologi og klasse-sosiologi, ga Coulangeons innsikter i sosial ulikhet en omfattende perspektiv på hvordan individer fra ulike bakgrunner navigerer i kulturell og politisk deltakelse.

Coulangeons seminar fokuserte på de mangesidige dimensjonene av sosial ulikhet og undersøkte barrierene som hindrer lik deltakelse på tvers av ulike samfunnslag. Ved å undersøke både kulturelle og politiske områder, kaster Coulangeons forskning lys over den sammenkoblede naturen av disse samfunnsaspektene, og understreker behovet for nyanserte analyser for å forstå moderne deltakelsesmønstre.

Philippe Coulangeons PhD-seminar fremmet en faglig dialog om sosial ulikhet i kulturell og politisk deltakelse. Mens vi navigerer gjennom kompleksitetene i samfunnsengasjement, fungerer Coulangeons arbeid som en veiledende ressurs som oppmuntrer til utforskning og forståelse av faktorene som påvirker deltakelse på tvers av ulike sosiale landskap.