Hjem
Nettverk for kultur, ulikhet og demokrati
Gjesteforelesning

Gjesteforelesing med Philippe Coulangeon

Avduking av kulturelle endringer: Innsikter fra Philippe Coulangeons åpne gjesteforelesning

Illustration photo
Foto/ill.:
Photo: University of Bergen

Hovedinnhold

Philippe Coulangeon, en gjesteforsker tilknyttet CNRS/Sciences Po, holdt en åpen gjesteforelesning om hans siste bok, "Culture de masse et société de classes. Le goût de l’alterité" (Paris: Puf). Den engasjerende forelesningen fokuserer på de transformerte dynamikkene i samspillet mellom sosiale klasser og kultur i Frankrike, og undersøker effekten av "dobbelt massifisering" i løpet av de siste to tiårene – kjennetegnet av økt høyere utdanning og en voksende kulturlandskap tilrettelagt av internett.

Coulangeons tverrfaglige forskning integrerer kultursosiologi og klasse-sosiologi. Hans hovedfokus ligger i å avdekke de intrikate sosiale stratifikasjonene av kulturelle praksiser, utforske utvikling og identifisere barrierer for kulturell demokratisering. Spesielt har Coulangeon undersøkt kunstneriske yrker og karrierer, og tilbyr en omfattende forståelse av samspillet mellom kultur, klasse og individuelle baner.

Kjernen i hans nyeste arbeid ligger i en grundig analyse av hvordan miljøbekymringer krysser veier med livsstiler. Som koordinator for et ANR forskningsprosjekt om de sosiale forholdene for den grønne omstillingen, pusher Coulangeon grensene for kultursosiologi for å omfatte det pressende spørsmålet om bærekraftighet.

Metodologisk bruker Coulangeons forskning en kvantitativ tilnærming, og kombinerer ofte økonometriske metoder og geometrisk dataanalyse. Denne robuste metodologiske rammen tillater ham å trekke presise og innsiktsfulle konklusjoner fra sin omfattende forskningsinnsats.

Philippe Coulangeons åpne gjesteforelesning ga ikke bare et glimt av innholdet i hans siste bok, men tilbød også en dyp forståelse av den utviklende relasjonen mellom kultur, sosiale klasser og moderne utfordringer. Hans unike kombinasjon av kultursosiologi, klasse-sosiologi og en kvantitativ forskningstilnærming bidrar betydelig til vår forståelse av kulturelle endringer i kjølvannet av samfunnsmessige forandringer. Mens Coulangeon fortsetter å navigere gjennom krysningspunktene mellom kultur, klasse og miljøhensyn, forblir hans arbeid i forkant av faglige forsøk på å forstå de flerfasetterte dynamikkene som former moderne samfunn.