Hjem
Nettverk for kultur, ulikhet og demokrati
Nettseminar

Nettseminar med Dominique Pasquier

Navigering i digital likhet: Dominique Pasquiers innsikt om hvordan tradisjonelle barrierer knytt til kjønn og kulturell kapital er viktige også i dag, og hvordan familiesosialiseringen er viktig for dette.

Illustration photo
Foto/ill.:
Dominique Pasquier via Cerlis

Hovedinnhold

Økningen i bruk av internett blant den franske befolkningen reiser et interessant spørsmål: i hvilken grad har denne digitale utviklingen bidratt til kulturell utjevning og demokratisering? Dominique Pasquier, en anerkjent sosiolog fra Télécom Paris Tech, utforsker dette komplekse samspillet mellom teknologi og kultur. Pasquier legger vekt på den vedvarende påvirkningen av kjønn, kulturell kapital og familiesosialisering, og dykker inn i den utviklende dynamikken til kulturell tilgjengelighet i den digitale æraen.

Pasquiers betydningsfulle bidrag går utover hennes rolle som fransk sosiolog og inkluderer forfatterskap av innflytelsesrike verk som "La culture des sentiments. L´expérience télévisuelle des adolescents" (1999) og "Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité" (2005). I disse publikasjonene bruker Pasquier omfattende etnografisk forskning for å avdekke kompleksiteten i kulturell sosialisering blant fransk ungdom, spesielt innenfor TV- og videregående kulturer.

I sitt nyeste arbeid, som er hovedfokuset for seminaret, undersøker Pasquier effekten av økt tilgang til internett på kulturell dynamikk. Hun avdekker et paradoks der tradisjonelle barrierer, til tross for de utvidede mulighetene internett gir, vedvarer, spesielt når det gjelder kjønn og kulturell kapital. Pasquier understreker spesielt hvordan kulturell kreativitet på nettet fortsatt hovedsakelig utøves av ungdommer fra den øvre middel- og overklassen. En sentral innsikt ligger i den vedvarende betydningen av familiesosialisering, som fungerer som en avgjørende faktor for at disse forskjellene fortsetter.

Dominique Pasquiers forskning fungerer som en kritisk ressurs når vi analyserer de transformative effektene av internett på kulturell demokratisering i Frankrike. Funnene hennes understreker utholdenheten til tradisjonelle barrierer og den avgjørende rollen til familiesosialisering i utformingen av det digitale kulturlandskapet. Mens vi navigerer gjennom dette utviklende landskapet, gir Pasquiers arbeid rom for refleksjon over utfordringene og mulighetene som teknologi og kultur i dagens samfunn bringer med seg.