Hjem
Nettverk for kultur, ulikhet og demokrati
Første møte

Første møte i Nettverk for forskning på kultur, ulikhet og demokrati

Jan Fredrik Hovden og Torgeir Nærland har etablert et nytt nettverk for å studere sammenhenger mellom kultur, ulikhet og demokrati.

Hovedinnhold

Jan Fredrik Hovden og Torgeir Nærland har stått for etableringen av et forskningsnettverk dedikert til å undersøke sammenhenger mellom kultur, ulikhet og demokrati. Åpningsmøtet til Nettverk for kultur, ulikhet og demokrati (KUD) 19. august 2021 ved Institutt for informasjons- og medievitenskap markerte initieringen av en samarbeidssatsing. Samlingen sentrerte seg rundt en innsiktsfull diskusjon av Mike Savages siste bok, "The Return of Inequality," med Johs. Hjellbrekke serverer som invitert gjest.

KUD ser for seg en mangefasettert rolle i å fremme vitenskapelig diskurs og faglig utvikling. Nettverket er forpliktet til å:

  • Organisering av gruppemøter, workshops og åpne seminarer for å fremme et samarbeidsmiljø for kunnskapsutveksling.
  • Fungerer som et forum for faglige diskusjoner, prosjektutvikling og kursutvikling, og gir et rom for forskere til å delta i kritisk dialog.
  • Tilrettelegge for faglige utviklingsmuligheter for stipendiater, masterstudenter og postdoktorer, pleie et støttende miljø for akademisk vekst.

KUDs forskningsinnsats vil sentrere rundt:

  • Sosial ulikhet: Å avdekke kompleksiteten til sosiale forskjeller for å bidra med verdifull innsikt i faktorene som påvirker samfunnsstrukturer.
  • Kultur- og mediebruk: Undersøke mønstre for kultur- og medieforbruk for å forstå deres rolle i å forme individuelle og kollektive opplevelser.
  • Kultur- og mediepolitikk: Undersøker virkningen av politikk på kultur- og mediesfærer, undersøker deres implikasjoner for samfunnsdynamikk.
  • Kultur, demokrati og medborgerskap: Utforske de intrikate forholdene mellom kultur, demokrati og medborgerskap for å berike vår forståelse av samfunnsengasjement og samfunnsdeltakelse.

Etableringen av nettverket for forskning om kultur, ulikhet og demokrati (KUD) betyr en forpliktelse til å fremme kunnskap og fremme samarbeid innen kultur, ulikhet og demokrati. Når KUD legger ut på sin reise, understreker nettverkets oppgaver og forskningsfokus dets dedikasjon til å skape et levende akademisk fellesskap som bidrar meningsfullt til forståelsen av samfunnsdynamikk. Nettverkets oppstart setter scenen for en spennende utforskning av de sammenkoblede rikene av kultur, ulikhet og demokrati.