Hjem
Kunst og hage
News

Vinduskunst

Kan man skjerme seg mot innsyn uten å stenge verden ute? Dette var utfordringen kunstneren Rasmus Brinch (f. 1975) fikk i oppgave da Bjørn Christiansens hus skulle rehabiliteres.

Fasade Christiesgate 12
Christiesgate 12

Hovedinnhold

Bygget er tegnet av arkitekten Per Grieg i 1948 i sen-funksjonalistisk stil. Brinch har tatt for seg vindusrekken i første etasje mot Christies gate og Lars Hilles gate, og laget en folie med grafiske motiv. Uttrykket er avstemt mot byggets arkitektur og farge. Det fremstår som en integrert del, i dialog med og i kontrast til, husets fremtoning og visuelle elementer. Motivenes skrå plan f. eks. er både en formal kommentar til og en dekonstruksjon av de rette linjene.  Folien kan betraktes på nært hold så vel som på avstand og trekker veksler på byrommets dynamikk.

 

Om Rasmus Brinch, se http://rasmusbrinch.no/