Hjem
Kunst og hage
Gatekunst

Enjoy the real thing

Gatekunstneren AFK lar logoene til Coca Cola og Pepsi invaderes av ordene Al Quaida og ISIS, to terrororganisasjoner. Hva mener han med det?

Gatekunst

Hovedinnhold

Er det en advarsel om farene ved økonomisk globalisering? Driver Coca Cola og Pepsi en hjernevasking og utbytting av verdens befolkning på linje med politiske terrorister?

Selv sier AFK på bloggen Bergenart at han vil stille spørsmål ved markedsføring og re-branding teknikker som brukes av amerikanske og NATO støttete terrorgrupper. Han ønsker å sette søkelyset på at det finnes en annen og dypere sannhet rundt vestens krig mot terror, enn den som er etablert gjennom vestlig media, USA og NATO. «Det er bare å følge pengene som har blitt brukt av USA i Afganistan og Irak. Opp mot 6 billioner alt avhengig av hvordan du beregner dette. Det er 3 - 7 norske oljefond, bare for å jage ned det som opprinnelig var noen få terrorister. Vi trenger å våkne opp til det faktum at dette først og fremst handler om å tjene penger på en evigvarende krig.