Hjem
Kunst og hage

Nytt odontologibygg

Nytt odontologibygg ved UiB — innviet august 2012

Odontologibygget
Odontologibygget. Kristin Jarmund arkitekter.
Foto/ill.:
Alf E. Andresen

Hovedinnhold

Les om nybygget på sidene til Det medisinsk-odontologiske fakultet.