Hjem
Kunst og hage

Toril Johannessen: Historisk tid

Den nye utsmykningen i HF-bygget består av en titimers klokke og ni grafiske trykk, som på ulike måter tar for seg "tid" som fenomen.

Neste
© Toril Johannesen, Historisk tid
© Toril Johannesen, Historisk tid
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
1/5
© Toril Johannesen, Historisk tid
© Toril Johannesen / BONO, Historisk tid
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
2/5
© Toril Johannesen, Historisk tid
© Toril Johannesen / BONO, Historisk tid
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
3/5
© Toril Johannesen, Historisk tid
© Toril Johannesen / BONO, Historisk tid
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
4/5
© Toril Johannesen, Historisk tid
© Toril Johannesen / BONO, Historisk tid
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

En ny utsmykning monteres i disse dager i atriet og vestibylen i HF-bygget. Atriet skal få ny beplantning. KORO (Kunst i offentlige rom), som også finansierer kunsten, har gitt oppdraget til Toril Johannessen. Johannessen har tatt utgangspunkt i fenomenet tid, som kan tenkes, inndeles og måles på mange ulike måter. Om Toril Johannessen, se www.toriljohannessen.no

Ansvarlig produsent er Kunst i offentlige rom - KORO over kunstordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg. KORO forvalter det statlige regelverket for produksjon og tilsyn av kunst i offentlige bygg og rom. De skal sørge for at kunstprosjektene holder en høy kunstnerisk standard. Om KORO, se www.koro.no

Vitenskapelig assistent Nora S. Vaage, som arbeider med dokumentasjon og formidling av UiB’s kunstsamling for Estetisk utvalg ved UiB, har bedt kunstneren redegjøre for prosjektet. Hun har dessuten intervjuet en forsker, førsteamanuensis Daniel Apollon, som arbeider i nærheten av den nye utsmykningen.

Med vennlig hilsen

Siri Meyer

Leder av Estetisk utvalg