Hjem
Kunst og hage

Sol fra nord

Helios Boreios betyr ”sol fra nord”. Men solen er nok ikke den første assosiasjonen man får av den solide skulpturen, som er satt sammen av blokker av rosa granitt. Skulpturen er ment å være dekorativ. Med sine kraftige steinarmer kan den ligne på en helleristning, eller et tegn fra et ukjent alfabet.

Helios Boreios
Foto/ill.:
Alf E. Andresen

Hovedinnhold

Kunstner Søren Georg Jensen sa selv at skulpturen utfordret forholdet mellom vannrett og loddrett. Det er noe i plasseringen av granittblokkene som utfordrer tyngdekraften. Den nederste, tykkeste blokken er ujevnt spisset øverst, så blokken over hviler på en ganske liten flate. Spenningen i skulpturen finnes i kontrasten mellom det solide og det ustabile. Det er ingenting her som er helt symmetrisk.

Helios Boreios er laget for plassen foran HF-bygget, som hadde høyeste prioritet i utsmykkingsarbeidet ved UiB sent på 1960-tallet. Den noe brutalistiske utformingen står godt til bygget i bakgrunnen. Jensen var medansvarlig for den nøyaktige plasseringen av skulpturen, som altså er tilpasset omgivelsene. Da plassen ble oppjustert sommeren 2011, ble skulpturen montert på nytt, denne gangen parallelt med HF-byggets østside. Dermed mistet den et spennende aspekt: I den øverste steinblokken er det et halvsylindrisk søkk på toppen, nesten midt på. Antagelig er søkket ment å fange solen når den står opp i øst, og dermed gi mening til verkets tittel.

Søren Georg Jensen (1917-1982) var utdannet sølvsmed og billedhogger. Tidlig i karrieren arbeidet han i et naturalistisk formspråk, men beveget seg i retning av konstruktivismen etter å ha vært elev hos Ossip Zadkine i Paris i 1947-48. Jensen var aktiv som sølvsmed, og eksperimenterte også med glass og keramikk. Han tok med seg ideene fra skulpturvirksomheten i arbeidet med disse mediene. En av hans kunstneriske hovedinteresser var spillet mellom vannrett og loddrett, som han også utforsket i Helios Boreios.

NORA SØRENSEN VAAGE